68171. lajstromszámú szabadalom • Szénkénadagolást ellenőrzőkészülék

íilfegjelent 1915. évi október b ó 11-éu . MAGY. gfev KIR. SZABADALMI jfigg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68171. szám. X/h. OSZTÁLY. Szénkéneg-adagolást ellenőrző készülék. NEDBÁLEK EMIL MECHANIKUS ESZTERGOMBAN. A bsjelentés napja 1914 február hó 5-ike. Jelen találmány tárgya szénkénegadago­lást ellenőrző készülék, melynek alkalma­zása mellett az adagolás pontosságáról munkaközben is bármikor meggyőződést szerezhetünk anélkül, hogy a munkát meg kellene szüntetnünk. Elegendő, ha az ada­goló alatt levő csapot átfordítjuk és ezáltal az adagolt mennyiség az ellenőrző hengerbe kerül, hol a henger oldalán levő beosztás szerint az adagolt mennyiség pontosan meg­állapítható. A találmány lényege abban áll, hogy az adagoló és a kazán közé iktatott három­furatú csap, egy furat segélyével, egy ol­dalra nyúló, teljesen zárt üveghengerrel van összekötve, melynek oldalfalán grammos beosztások vannak, melynek segélyével az adagolóból a csapon át bevezetett szénkéneg mennyisége megállapítható. A mellékelt rajzon a találmány egyik foga­natosítási alakja van föltüntetve: Az 1. ábrán élőiről nézve, részben metszve, a 2. ábrán a háromfuratú csaptest nézetben és keresztmetszetben van föltüntetve. (a) az üveghenger, melynek oldalfala grammos beosztassal van ellátva, fölül (b) levehető födéllel, alól pedig (C) testtel van ellátva, mely test a (d) főrészhez van erő­sítve. Ezen (c) test (h) furata, az (a) üveg­hengert az (e) csaptest (f) furatával köti össze, mely csaptest háromfuratú és másik két furata a (d) főrész (i) furatához vezet, mely furat fölső vége az adagolóhoz, alsó vége pedig a kazánhoz vezet, míg az ezen furattól elágazó (h) furat az üveghengerhez vezet. A (d) főrész, az (e) csaptest fogantyúja alatt egy (g) jelzőlappal van ellátva, mely a csap három állását mutatja. Ha munkaközben az adagolást ellenőrizni akarjuk, úgy az (e) esapot úgy fordítjuk, hogy annak egy furata fölfelé, másik fu­rata pedig a (h) furat felé legyen, amikor az adagolóból a szénkéneg az (a) hengerbe folyik és ott annak mennyisége megállapít­ható. A mérés után a csapot átállítjuk úgy, hogy a csaptest. egyik furata a (h) furat felé, másik pedig lefelé álljon, amikor a szénkéneg a hengerből a kazánba folyik. SZABADALMI IGÉNY. Szénkénegadagolást ellenőrző készülék, jel­lemezve azáltal, hogy nz adagoló és a kazán közé iktatott háromfuratú c^ap.

Next

/
Thumbnails
Contents