68164. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az indigó- és thioindigósorozat finoman elosztott festőanyagjainak előállítására

Megjelent 1915. évi október hó 7-én. MAG\. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68164. szám. IV/f. OSZTÁLY­Eljárás az indigó- ésthioindigosorozat finoman elosztott festőanyagjainak előállítására. FARBWERKE, VORM. MEISTER LUCIUS & BRÜNING CÉG MAJNA/M HÖCHSTBEN. Az 53706. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1911 augusztus hó 23-ika és elsőbbsége 1910 szeptember hó 20-ika. Az 53706. számú törzs- és az 57035., 57034., 65328. 1. számú pótszabadalmakban leírtuk volt, hogy az indigó- ós thioindigó­sorozat indigó- és más festőanyagjait fino­man elosztott állapotban előállíthatjuk, ha ezeket a festőanyagokat aromás szulfo- vagy karbonsavak jelenléte mellett keletkeztet­jük, így pl. leukovegyületeikből levegő vagy más oxidációs szer behatása által, avagy pedig ásványsavas sóiból, vagy oldataiból vízzel való bomlásuk (disszociáció) útján. Továbbá azt találtuk, hogy az aromás szulfo- és karbonsavakhoz hasonlóan alde­hydek is hatnak, még pedig nemcsak az aromás aldehydek, hanem a zsír- vagy ter­pensorozat aldehidjei is hatékonyak. így pl. az m-oxybenzaldehyd, formaldehyd stb. igen eklatáns hatást létesítenek, ha azokat az indigoleukovegyületek kikavarásánál, le­vegővel, vagy pedig ásványsavas indigosók bomlásánál vízzel kezeljük. Példák: 1. 2000 rész vízbe 60 rész m-oxybenz­aldehyd, vagy 100 rósz 40%-os formaldehyd­oldat hozzáadása mellett egy körülbelül 20%-os indigócsávából 1000 részt adunk s azután rögtön levegővel kezelünk, míg az indigó ki nem vált, a formaldehyd alkalma­zásánál talán intermediér képződhetett kon­denzációs termék, ha az egyáltalában olyan gyorsan képződhetik, minden esetre azon­nal ismét fölbomlik. Az ily módon nyert festőanyag rendkívül finoman van elosztva. 2. 100 rész indigót 20 rész 40%-os formal­dehydoldat, vagy mintegy 30 rész m-oxy­benzoldehyd hozzáadása mellett 600 rész 60° erősségű kénsavba adagolunk. Hosszabb kavarás után a tömeget jegesvízre öntjük, leszívjuk és mossuk. Az indigóhoz hasonlóan viselkednek a többi indigóid festőanyagok ós a thioindigósoro­zat festőanyagjai. SZABADALMI IGÉNY. Az 53706. számú törzsszabadalomban védett eljárás foganatosítási módja, mely abban áll, hogy az indigót, valamint más indi­góid festőanyagot és a thioindigósorozat festőanyagait aldehydek jelenlétében a leukovegyületekből oxidációs szer által, vagy ásványsavas oldatokból, vagy sus­pensiókból disszociáció útján, víz segé­lyével, illetve víz behatása által kelet­keztetjük. PAUA6 resíven/ iwifiaöág nyomdája budapestek

Next

/
Thumbnails
Contents