68151. lajstromszámú szabadalom • Összerakható szekrény vagy bőrönd

Megjelent 1915. évi október iió 7-én. MAGY. fgggt KIR. SZABADALMI jBh HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68151. szám. XX/d. OSZTÁLY. Összerakható szekrény vagy bőrönd. ROSKÓ JOHN KÉZMŰVES JOHNSTOWNBAN (É. A. E. Á.). A bejelentés napja 1915 január hó 9-ike. A találmány tárgya összerakható szek­rény vagy bőrönd, mely az ismert, ha­sonló berendezésektől abban tér el, hogy rendkívül egyszerű szerkezetű, ennek foly­tán olcsón állítható elő és nehézség nélkül úgy rakható össze, hogy aránylag kis teret foglal el. A mellékelt rajz az összerakható szek­rényt mutatja és pedig az 1. ábrán távlati képben, nyitott mellső csappanólapokkal; a 2. ábrán az összecsappantott szekrény elölnézete, részben metszete, a 3. ábrán a 2. ábrán látható szekrény keresztmetszete, a 4. ábrán az összerakott szekrény elöl­nézete, részben metszetben és az 5. ábrán a szekrény egyik végének távlati képe, részben összerakva, van föl­tüntetve. A szekrény (10) hátfalához a (11) hom­lokfalak a (12) csukló útján úgy vannak megerősítve, hogy laposan a hátfalhoz fektethetők, még pedig oly módon, hogy a fölső (13) és az alsó (14) léc közé ke­rülnek, melyek a (10) hátfalon úgy van­nak megerősítve, hogy azon előre kissé túlnyúlnak. Mint az 1., 2. és 3. ábra mu­tatja, a homlokfalak, ha a szekrény nincs összerakva, a (15) kampók által, melyek a (17) födél és a (18) fenék (16) füleibe kapaszkodnak, a födéllel és fe­nékkel össze vannak kötve. A (17) födél és a (18) fenék emellett a fölső (13), il­letve az alsó (14) léchez csuklósan van­nak erősítve, még pedig oly módon, hogy ezekkel együtt a szekrény födelét, illetve fenekét képezik. A (18) fenék mellső ré­széhez a fölfelé irányuló (19) léc van csuklósan erősítve, melyhez viszont a mellső (20) csappanólapok egyike van csuklósan csatolva. Ez a (19) léc fölső éléhez erősített (20) csappanólap belső oldalán, végeihez közel a (21) csapokkal van ellátva, melyek a (11) homlokfalak mellső éleiben kiképezett megfelelő (22) lyukakba fekszenek. "A (17) födél mellső éléhez csuklók útján a vele átlós össze­köttetést létesítő (23) csappanólap vagy léc van erősítve. A mellső (20) csappanólap vagy léc külsejéhez a (24) kengyel van erősítve, mely a (25) zárópánton áthatol és melyen a szekrény elzárására szolgáló (26) lakat vagy efféle vezethető át. Ha a szekrényt vagy bőröndöt össze akarjuk rakni vagy csappantani, akkor a

Next

/
Thumbnails
Contents