68115. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szilárd szénsavas ammonium előállítására

Megjelent 1915. évi szeptember hó 2£-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68115. szám, IV/h/l. OSZTÁI1Y. Eljárás szilárd szénsavas ammónium előállítására. UNION VEGYÉSZETI IPAR R.-T. CÉG FIUiMÉBAN. A bejelentés napja 1914 augusztus hó 27-ike. A találmány szénsavas ammónium elő­állítására szolgáló oly eljárásokra vonat­kozik, amelyeknél ammóniát, szénsavat és vízgőzt melegen hozunk reakcióba és az­után hűtött szublimációs kamrákba vezet­jük. Ilyen eljárások pl. az 51144. és az 54464. sz. szabadalmak • leírásában vannak ismertetve. Ezen eljárások foganatosításánál azt talál­tuk, hogy a kapott termék nem egészen egyenletes összetételű, mért a szablimáeiós kamrában először lerakódott rétegek na­gyobb ammoniumkarbonát-tartalommal bír­nak, mint az utolsó periódusban előállított, fölöttük lévő rétegek. Azt a meglepő megfigyelést tettük már­most, hogy egész tömegében egyenletes összetételű terméket kapunk, ha a szubli­mációs kamrának csupán fölső részét hűt­jük, míg alulról meleget vezetünk hozzá. Ilyen munkamód mellett, mint a kísérletek mutatták, nemcsak egyenletes terméket kapunk, hanem azon további előnyt is ér­jük el, hogy a szublimált termék termelési hányada megnövekedik, mimellett szénsa­vas ammónium egyúttal a falakon gyorsab­ban rakódik le úgy, hogy a megnövekedett termelési hányad a reakció tartamának egyidejű megrövidülésével jár együtt. SZABDALMI IGÉNY. Eljárás szilárd szénsavas ammónium elő­állítására ammóniából, szénsavból és vízgőzből, jellemezve azáltal, hogy a szublimációs kamrát csak fölül hűtjük, míg alul melegen tartjuk. PALLA8 RÉ8ZVÉNV1AR6A8AO KYOMOÁJA euDAFfitTB*

Next

/
Thumbnails
Contents