68015. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alacsony forrponttal, bíró kátránydesztillációs termékek nyerésére foszforsavval való hevítés mellett

Tüf Megjelent 1915. évi szeptember hó 9-én. ' MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68015. szám. XI/C. OSZTÁLY. Eljárás alacsony forrponttal biró kátránydesztilláció-termékek nyerésére foszforsavval való hevítés mellett. DR MELAMID MEILICH ÜZEMVEZETŐ ÉS GRÖTZINGER LOUIS GYÁROS FREIBURGBAN. A 61312. sz. törzsszabadalom III. pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1914 augusztus hó 16-ika és elsőbbsége 1913 augusztus hó 20-ika. Ha a 61312. számú magyar szabadalom szerinti eljárást kátránnyal, illetőleg kát­rányolajjal vagy kátrányszármazékokkal indifferens gázok vagy gőzök jelenlété­ben állandó mozgatás mellett visszük keresztül, akkor a kátránynak magas forrpontal biró szénhidrogénjei alacsony forrpontal és kisebb fajsúllyal biró szén­hidrogénekké alakulnak át. Ez a 64618. számú II. pótszabadalom tárgya. Kitűnt már most, hogy ez az eljárás indifferens gázok vagy gőzök jelenléte nélkül is keresztülvihető, ha gondosko­dunk arról, hogy a foszforsav lehetőleg finoman legyen eloszolva. Ezt azáltal ér­jük el, hogy a reakciós masszát folyto­nosan egész tömegében mozgásban tart­juk, amennyiben azt mechanikai úton lehetőleg erélyesen és minél tartósabban keverjük és kavarjuk, vagy pedig oly­kép, hogy pl. a foszforsavat a művelet egész tartama alatt állandóan finoman el­osztott állapotban vezetjük be a tar­tányba. Igen figyelemreméltó, hogy ez az eljárás már alacsony hőmérséklet mellett foganatosítható. Azok az eredmények, amelyek ezen eljárással elérhetők, megfelelnek azon eredményeknek, amelyek a II. pótszaba­lom leírásában főisoroltattak. SZABADALMI IGÉNY. A 61312. számú törzsszabadalomban vé­dett eljárás változata, azáltal jelle­mezve, hogy kátrányt vagy kátrány­olajat, vagy kátrányszármazékokat finoman elosztott foszforsavval cél­szerűen erős kavarás és meleghozzá­vezetés mellett kezelünk. PALLAB RÉ8ZVÉNV TÁR8A6ÁO NYOUDAJA BULAPE8TE*

Next

/
Thumbnails
Contents