68001. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép sajtolt, ill. tömörített aszfaltburkolat készítésére

Megjelent 1915. évi szeptember hó 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68001. szá^ XIb.OSZTÁLY­Eljárás és gép sajtolt, illetve tömörített aszfaltburkolat készítésére. MAGYAR ASZFALT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1914 szeptember hó 1-je. A sajtolt aszfaltburkolatokat eddig álta- ■ Iában hengerléssel, vagy lassú ütemben mozgatott aránylag súlyos döngölőkkcl tömörítették. A találmány szerint ezzel ellentétben aránylag kis tömegű, gyorsan járó, lég­nyomással hajtott pörölyökkel végezzük a melegített aszfaltporból álló réteg tömö­rítését, miáltal a tömörítés alatt nem hülhet ki annyira az aszfalt és sokkal tömörebb, ellentállóbb és tartósabb bur­kolatra teszünk szert, mint az eddig alkalmazott hengerléssel, vagy döngö­­léssel. A tömörítésre vagy kézben hordozható, egy-egy munkás által kezelt egyszerű lég­­pörölyöket alkalmazunk, amelyek cső­vezetékek révén egy nyomólégtartánnyal, i'I. légsűrítővel állnak összeköttetésben, vagy pedig nagyobb területek burkolásá­nál oly gépeket alkalmazunk, amelyek egy kerekeken járó vázból állnak, ame­lyen nagyobb számú függőlegesen álló légpöröly van egymás melled egy vagy több sorban elrendezve. A légpőrölyök célszerűen váltakozva működnek a zúzó művek pörölyeihez hasonlóan olyként, hogy a föl- és lefelé irányuló erők lehetőleg kiegyensúlyoz­­tassanak. A pörölyöket hordó kocsi a munka haladásának megfelelőleg fokozatosan előre mozgattatik, miáltal nagy területek igen gyorsan és egyenletesen burkolhatok sajtolt aszfalttal. Szabadalmi igények. 1. Eljárás sajtolt aszfaltburkolat készíté­sére, jellemezve azáltal, hogy a meleg aszfalt-porréteget aránylag kis tömegű, gyorsan járó légpőrölyökkel tömörítjük. 2. Gép az 1. alatt igényelt eljárás végre­hajtására, jellemezve egy kerekeken járó vázon egy vagy több sorban el­rendezett függőlegesen álló nagyobb számú légpőröly állal, melyek zúzó­művek módjára olyként mozgattatnak váltakozva, hogy a mozgó tömegek által okozott föl- és lefelé irányuló erők lehetőleg kiegyensúlyoztassanak. PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN-

Next

/
Thumbnails
Contents