67993. lajstromszámú szabadalom • Tagozott kazán beépített vízkamrával

Megjelent 1915. évi szeptember hó 9-én. MAGY. KIR. SZABADALMI ijm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67993. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Tagozott kazán, beépített vízkamrával. STREBELWERK G. M. B. H. CÉG MANNHE1MBEN. A bejelentés napja 1914 junius hó 8-ika. Elsőbbsége 1914 január hó 28-ika. A tagozott kazánokat legtöbbnyire tar­lós folytonos üzemben használjuk és ennek folytán órák hosszáig kiszolgálás nélkül maradnak azok. Előfordulhat ekkor, hogy erősen salakképző tüzelőanyagnál, a ros­télyhézagok, néhány üzemi óra után, el­tömődnek (elsalakosodnak) úgy, hogy az elégető levegő nem jut többé jól be és az elégés rosszabbodik. A .jelen találmány tárgya beépített víz­kamrával biró olyan tagozott kazán, melynél a vízkamra alatt a rostélyok részben el vannak lávolílva úgy, hogy elsalakosodolt rostélyfőlületnél, az elégető levegő oldalról juthat be a tüzelőanyagba. A mellékelt rajzon egy ilyen tagozott kazán van bemutatva. Az (a) töltőakna fogadja a tüzelőanya­got magába. E töltőakna alsó részébe egy (b) vízkamra van beépítve, mely fölött a lüzelőanyag a (c) elégető tőrbe, a (d) rostélyra csúszik le. A kazán tagjai (e)-vel vannak jelölve. A (d) rostélyok úgy van­nak építve, hogy a vízkamra alatt egy (1) nyílás marad szabadon. Ha a tüzelőanyag a (b) vízkamra fölé, a (c) elégető térbe lecsúszik, természetes lejtési szögének megfelelően rakódik az (f) nyílás irányában a (d) rostélyra. Mi­helyt, az elégés folytán salak képződik mely a rostélyra is rárakódik, az elégető levegő, az (f) nyíláson át, oldalról jut be a tüzelőanyagba úgy, hogy a levegő jó bevezetése állandóan biztosítva van. Az (fj nyílás továbbá azon előnyt nyújtja, hogy ezen át a salak könnyebben továb­bítható a hamutérbe. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Tagozott kazán beépített vízkamrával, azáltal jellemezve, hogy a (b) vízkamra alatt a rostély egy (f) nyílással meg­van szakítva. 2. Az 1. pontban igényelt tagozott kazán foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a (b) vízkamra a kazán égési övének magasságában a töltőaknába van beépítve. (1 rajzlap melléklettel.1 P4U.IS RESZVE.«> IÁR6ASÁG .IVOMOAjA

Next

/
Thumbnails
Contents