67951. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet eketesteknek beállítható megerősítésére az ekekereten

Megjelent 1915. évi augusztus lió 37-én. MAGY. KIR. SZABADALMI SoBf HIVATAL SZABADALMILEIRAS 67951. szám. X/a. OSZTÁLY. Szerkezet eketesteknek beállítható megerősítésére az ekekereten. STOCK MOTORPFLUG G. M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1914 december hó 29-ike. Elsőbbsége 1913 december hó 31-ike. Az eketestek függélyes és egyúttal ferde irányban beállítható megerősítésének leg­egyszerűbb módja az, hogy az eketest két hasítékkal lesz ellátva, melyeken az eke­testet az ekegerendelyhez szorítócsavarok orsói keresztül vezettetnek. Ezen egyszerű szerkezet azonban nem rögzít eléggé. Ezért a gerendely és az eketest egymás­hoz szoruló fölületeit egymásba fogózó rovátékokkal szokás ellátni, melyek vagy párhuzamosak a gerendely hosztengelyé­vel vagy pedig sugárirányúak. Az első esetben az eketestnek csak magassági helyzete változtatható, ferde állása, illetve a vágási szög, azonban nem. A másik esetben a vágószög változtatható, de a magassági beállítás nem lehetséges. Ezen hátrányt kiküszöbölendő, találmá­nyunk szerint az egymásba fogózó rová­tékok egyik felét a szorítócsavar orsója körül elforgatható alátétdarabokon képez­zük ki. Ezen alátétek az eketest bármely ferde állásához beilleszthetők és miulán emellett az eketest függélyes hasítékaival is eltolható, az eketest helyzete két irány­ban változtatható és rögzíthető is. A mellékelt rajzon találmányunk tárgya néhány kiviteli alakban van föltüntetve. Az 1. ábra egy motoros eke gerendelyén találmányunk szerint megerősített eketest oldalnézete. A 2. ábra ezen eketest fölső részének na­gyobb léptékben rajzolt hátsó nézete. A 3. ábra egy további kiviteli alaknak az előbbivel azonos rajza, a 4. ábra pedig az eketest elrendezésé­nek egy különleges módját mulatja fölül­nézelben. Az 1. és 2. ábrán föltüntetelt kiviteli alaknál az (1) eketest a (2) és (3) csava­rok révén van az ekekeret (4) gerendelyé­hez erősítve. A (2) és (3) csavarok orsói az (1) eketest (5, 6) hasítékain mennek keresztül. Az eketest külső lapja a hasí­tékok körül (7, 8) rovátkolt fölületekkel van ellátva. A (2, 3) csavarorsók körül elforgatható (9,10) hengeres alátétdarabok belső lapjai (7, 8) rovátkolt fölületekkel van ellátva. A (2,3) csavarorsók körül el­forgatható (9, 10) hengeres álátétdarabok belső lapjai a (7, 8) rovátékokba illeszthető rovátékokkal vannak ellátva, A 3. ábrán föllüntetett kiviteli alaknál a (7, 8) rovátékok az (1) eketest belső lap­ján vannak kiképezve. Ezen rovátékokbu az (1) eketest és a (4) gerendely közé helyezett, a (2, 3) csavarorsók körül el-

Next

/
Thumbnails
Contents