67876. lajstromszámú szabadalom • Készülék lószőr-körűlfonógépekhez egyes szűröknek a körűlfonó orsóhoz való hozzávezetésére

Megjelent 1915. évi augusztus hó 17-én. MAGY. gA^ KIR. SZABADALMI j gffl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67876. szám, XIV/a/2. OSZTÁLY­Készülék lószőrkörülfonó gépekhez egyes szőröknek a körülfonó orsóhoz való hozzávezetésére. LINK JACOB KERESKEDŐ SPAICHINGEN/M ALDINGENBEN (WÜRTTEMBERG). A bejelentés napja 1914 április hó 27-ike. Ismeretesek már olyan készülékek, amelyek arra valók, hogy folytonos körül­font iószőrfonálnak egyes lószőrökből azok végeinek részbeli átfödése és kőrül­fonás útján való összekötése révén vég­zett előállításakor a lószőröket egy tartó­ból kivegyék és a körülfonó orsóhoz vezessék. Ilyen készülékekre vonatkozik a jelen találmány, amely biztosítja a szőröknek a készlettartóból való egyenletes és foly­tonos kivételét és a körülfonóorsóhoz való hozzávezetését. A készlettartó továbbá a találmány értelmében olyan beállítókészülékkel szerelhető föl, amely lehetővé teszi, hogy a szőröket egyenkint vagy többesével vegyük ki a tartóból. Az ez úton előállítandó lószőrfonalat egyes egymás után vezetett lószőrökből egy ragasztószerrel impregnált, megszárí­tott velefutó fonállal egyesítjük, s végül simítószerrel vonjuk be. A találmány tárgyát föllüntető rajzon az 1. és 2. ábra menesztőszalagos készü­léket, a 3. és 4. ábra a szőröknek mecha­nikai lefelészállítására való berendezéssel ellátott készlettartót, az 5 — 8. ábrák pedig menesztőtűkkel fölszerelt forgókorongos készüléket tüntetnek föl. A lószőrcsomók fölvételére való (a) tartó lefelé kúposán összeszűkül úgy, hogy a feneke fölött lévő szűk térben csak egyes egymásután sorakozó szőrök fér­nek el. Az elülső alsó sarokban a fenék kis darabon nyitott, az oldalfalakban pedig a tartó alsó szélének egy helyén (1) hasíték van elrendezve, amely egészen j a fenéknyílásig terjed. A hasíték előtt I végtelen (b) szalag mozog, amelyre egy (c) tű van erősítve. Ez a tű a szalag moz­j gása közben szabad végével a tartó fenék­j nyílása fölött a hasítékba hatol és abban lefelé mozog. A (b) szalag állítható (d) csigákon fut, amelyek az (a) tartóra erő­sített (2) állványban vannak ágyazva. A (c) tűnek az (1) hasítékba való irányítása az (e) vezetőcsigával történik. A szalagot a megrajzolt kivitel szerint az alsó (d) csiga hajtja. A készülék hajtása a (3) zsinórkorong és a két (4, 5) kúpkerék segítségével tör­ténik. A további átvitelt a (6) és (7) koron­gokon futó (8) szíj teljesíti. A (9) tenge-1 lyen van a készlettartóból lűvett lószőrök

Next

/
Thumbnails
Contents