67847. lajstromszámú szabadalom • Adagolótölcsér kőzúzógépekhez

^ Megjelent 1915. évi augusztus hó 17-én MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67847. szám. XVII/f. OSZTÁLY. Adagolótölcsér kőzúzógépekhez. DÉLIG PÉTER ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ VILLACHBAN. A bejelentés napja 1914 október hó. 20lka. Elsőbbsége 1913 október hó 16-ika. A találmány kőzúzógépekre vonatkozik, amelyek egy pofáik felé lejtő adagolótöl­csérrel vannak ellátva. Eddigelé munkáskéz által kellett az adagolótölcsérben a zúzandó anyagot előretolni, ami nem történhetett egyenletesen s így a zúzógépet majd túl­ságosan, majd nagyon kevéssé terhelték. Ezt a hátrányt a jelen találmány szerint azáltal küszöböljük ki, hogy az adagoló­tölcsér lejtős fenekét és esetleg egyik oldal­falát is hosszirányban eltolhatólag rendez­tük el és a zúzógép egyik pofájával akként kötjük össze, hogy ez azokat ide-oda moz­gassa, miáltal azok önműködőlég vezetik a zúzandó anyagot a zúzógép pofái közé. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát tevő adagolótölcsérnek egy kiviteli alakja van föltüntetve ós pedig az 1. ábrán hosszmetszetben, a 2. ábrán pedig keresztmetszetben. Az adagolótölcsér helytálló (1) oldalfalból, a zúzógép felé lejtő (2) fenékből és ezzel összekötött (3) oldalfalból áll. A (2) fenék & (3) oldalfallal a tölcsérnek mozgatható része. A (2) feneket az alsó (4) állvány hordja, amely az (5) görgők révén a víz­szintesen fekvő (6) síneken tolható. A helyt­álló (1) tölcsérfalon a forgatható (7) léc van elrendezve, mely szabad élével a (2) fenéken fekszik és ez utóbbi elmozgásakor az (1) fal és a (2) fenék közötti teret áthidalja úgy, hogy ide kő nem juthat be. A tölcsér mozgatható részét hordó (4) állvány derékszögben meghajlított vagy ily­nemű vonórúd által közvetlenül összeköt­hető a (8, 9) zúzógép (8) mozgatható pofá­jával; célszerűbb azonban, ha e célra a zúzógép állványán szilárdan ágyazott két­karú (10,11) emelőt alkalmazunk, amelynek (10) karja a (4) kocsiállványra hat, míg a másik (11) karja a (12) vonórúd révén a (8) mozgatható pofával kapcsolatos. A (4) állványnak lefelé nyúló (13) támasztéka van; e közé és a zúzógép valamely helyt­álló része, például a (9) pofa közé a (14) ütközőrúgó van iktatva. A (13) támasztékot célszerűen a (9) pofán elrendezett (15) csap­szögeken vezetjük. A tölcsér (2, 3) mozgat­ható részének jobb vezetése céljából a (2) fenéken a (4) állvány egyik vagy mindkét oldalán az oldalrólt nyílt (16) vezeték ren­dezhető el, mely a zúzógép állványára erő­sített (18) vezetősín (17) görgőin van ve­zetve-. Az (1—3) tölcsérnek elülső (19) tolókája van, amelyet a (20) kétkarú emelő mű­ködtet. A (20) emelő szabad karja oly hosszú, hogy a tolóka súlyát kiegyenlíti, minélfogva az minden helyzetben megáll. A zúzógép működésekor a (2) tölcsér-

Next

/
Thumbnails
Contents