67818. lajstromszámú szabadalom • Polonceau tartó

Megjelent 1915. évi augusztus Itó 14-én. MAGY. gg^ KIR. SZABADALMI jÉgff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67818. szám. vm/p. OSZTÁLY­Polonceautartó. STEPHAN PHILIPP ÉPÍTÉSZ DÜSSELDORFBAN. A 67817. sz. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1914 január hó 1-je. és elsőbbsége 1913 október hó 30-ika. A törzsszabadalom szerinti polonceau- j tartó olymódon lehet kiképezve, hogy a taréjhoz vezető rácsrudak laposvasakból állanak és pedig a két rácsrúd egyetlen megfelelően hajlított laposvasszalagból alakítható, mely csavarorsó segélyével a taréjhoz van erősítve, míg a laposvasszalag végei lejlőszerűen az alsó övgerenda és a közbenső szalag között erősíthetők meg. A rajzon a találmány tárgyának egy példaképen vett kiviteli alakja van föl­tüntetve. Az 1. ábra a tartót, a 2. ábra az alsó övcsomópontot és a 3. ábra a taréjcsomópontot mutatja. A (g) rácsrudak laposvasból állanak, melynek alsó végei vagy úgy mint a törzs­szabadalomnál csavarorsó alakjában van­nak kiképezve, vagy a laposvas a rajzon látható módon le van hajlítva és az alsó övcsomópontban meg van erősítve. Ez a megerősítés olymódon történhet (2. ábra), ! hogy a laposvas végei a (b) szalag és az alsó övgerenda között fekszenek és az (f) csavarok segélyével vannak összeerősítve, mimellett a (k) betétdarabok az (f) csavar­orsóknál vannak elrendezve. I A taréjpontban a kengyelalakban lehaj­lított (g) laposvasrácsrudat egy vagy több (m) csavarorsó tartja, melyek a laposvas­rácsrúd furatain haladnak át és hasonló módon mint a törzsszabadalomnál a (d) fölsőövgerendában vannak megerősítve, illetve az (n) szalagban vagy saruban van­nak lehorgonyozva. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. A 67817. sz. szabadalomban védett polonceautartó, azáltal jellemezve, hogy a tarló az alsó övcsomóponttól a taréjhoz vezető laposvasrácsrudakkal van ellátva, melyek a taréjrésznek megfelelően kengyelalakban vannak lehajlítva és az (m) csavarokkal van­nak megerősítve. 2. Az 1. igényben védett polonceautartó foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, í hogy a laposvasrácsrudak az alsó öv­gerenda és annak (b) közbenső szalagja között vannak megerősítve és a rács­rudak húzóerői a (k) betétdarabok útján az (f) megerősítő csavarokra vitetnek át. (1 rajzlap melléklettel.) ®AU_AS RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEK

Next

/
Thumbnails
Contents