67792. lajstromszámú szabadalom • Eljárás homogén rugalmas és alacsony fajsúlyú mesterséges parafatesteknek előállítására

Megjelent 1915. évi augusztus hó 13-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI @B HIVATAL SZABADALMILEIRAS 67792. szám. X/k. OSZTÁLY. Eljárás homogén, rugalmas és alacsony fajsúlyú mesterséges parafatestek előállítására. DR RASCHIG FRIEDRICH GYÁROS R/M LUDWIGSHAFENBEN ÉS SUBERIT-FABRIK G. M. B. H. CÉG MANNHEIM-RHEINAUBAN. A bejelentés napja 1914 szeptember hó 7-ike. Elsőbbsége 1913 szeptember hó 13-ika. A jelen eljárás olyan mesterséges parafa­testek előállítására vonatkozik, ame­lyek rugalmasságuk és alacsony fajsúlyuk által tűnnek ki és amellett ugyanolyan célokra használhatók, mint a természe­tes parafa, tehát üvegek elzárására stb. Nyersanyag gyanánt parafahulladék szol­gál, amelyet parafagöbecsek alakjában dolgoznak föl. Az eljáráshoz alkalmas, vízben oldott ragasztószert használunk, így pl. formaldehid által keményíthető kazeinnek illetve kazeinátnak vizes ol­datát. A parafaszemcséket a jelen eljárás sze­rint a kötőszernek alkalmas koncentrá­ciójú oldatával és megfelelő mennyiségé­vel keverjük úgy, hogy az egyes szem­csék az oldószer egyenletes bevonatával lesznek ellátva. Ezután a masszát for­mákban megfelelő nyomással tömbökké sajtoljuk, amely utóbbiakat gőzfűtőcsö­vekkel ellátott öntöttvas tartályokban lehetőleg nagy vákuum hatásának tesszük ki. A vákuum hatása alatt a parafaszem­csékből eltávozik a bennük foglalt levegő, mimellett az egyes szemcsék a térfogat­nagyobbodás folytán szorosabban egy­másra rakódnak, illetve az előbb leve­gővel telt, az egyes szemcsék között levő hézagok a szemcsemasszával kitöl­tetnek úgy, hogy bizonyos mértékben már ezáltal létrejön az egész massza összeragasztása. A vákuum fönntartása mellett most a mesterséges parafatuskó­kat a hőmérséklet . lassú fokozásával fölmelegítjük, célszerűen oly módon, hogy a kb. 70—80° C-nyi legmagasabb hőmérsékletet mintegy 5—6 nap múlva érjük el. Ilyen körülmények kőzött a masszának igen lassú teljes száradása és az alkalmazott kötőszernek a masszában való megkeményedése megy végbe, amely a művelet befejezése után átvágásnál a természetes parafa minőségét mutatja. Az így kapott mesterséges testek a ter­mészetes parafa világos színével bír­nak, amelyhez különben is hasonlítanak és úgy mint azok földolgozhatok, du­gókra vághatok stb. Ezen mesterséges, parafából készült tárgyak rugalmasak és alacsony fajsúlyúak. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás homogén, rugalmas és alacsony

Next

/
Thumbnails
Contents