67760. lajstromszámú szabadalom • Egymáshoz préselt lamellákból álló kerékkoszorú

K y Megjelent 1915. évi augusztus lió lö-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67760. szám. XX/c. OSZTÁLY. Egymáshoz préselt lamellákból álló kerékkoszorú. SPIEGEL EMIL GYÁROS WARNSDORFBAN. A bejelentés napja 1914 május hó 14-ike. A lamellákból álló kerékkoszorúkat eddig közvetlenül a kerekeken készítették s a koszorú kicserélése céljából az egész kocsi­kereket kellett leszerelni és a műhelybe küldeni. Az egész kerékkoszorú kicserélése a kocsikerék leszerelése nélkül eddig nem volt lehetséges, mert a lamellákból össze­állított eddigi koszorúknál nem alkalmaztak oly berendezést, mellyel a lamellákat egy­máshoz préselő nyomást a koszorúnak a kerékről való levétele után is fönn lehet tartani s ezáltal a lamellák széthullását meggátolni. A találmány értelmében a kerék leszere­lése nélkül egészben kicserélhető, lamellás kerékkoszorút azáltal létesítünk, hogy a sajtolónyomást fölvevő, tartósan, vagy old­hatóan elrendezett, egy vagy több gyűrűt vagy szalagot alkalmazunk a kerékkoszorún, melyet egy kétrészű formakeréken készlet­ben tarthatunk s az ugyancsak kétrészű kocsikerékbe egyszerűen behelyezhetünk. A kerékkoszorú tetszés szerinti eljárás sze­rint készülhet; a találmány nem valamely készítési eljárásban áll, hanem abban, hogy alkalmas közegek révén az egymás mellé sorolt lamellákból álló kerékkoszorú feszült­ségét a kerékről való levétele után is fön­tartjuk. A rajzon a találmány szerinti kerékkoszorú több példája van föltüntetve. 1. ábra a koszorúnak és a formakerék­nek keresztmetszete, 2. ábra a koszorú egyrészének oldalné­zete, míg a 3—7. ábrák a koszorú további foganatosítási példáit mutatják. A koszorút egy kétrészű (2, 3) formakere­ken lamellákból, pl. (1) bőrlamellákból is­mert módon készítjük, miközben a lamel­lák erős nyomással préseltetnek egymás­hoz. Ezután a koszorút készre megmunkál­juk s (4) fémpánttal vesszük körül, mely (5) csavarral feszíthető meg; a pánt termé­szetesen más módon is lehetne oldható, vagy szögecselés vagy forrasztás révén is zár­ható. Utóbbi esetben a pántot előre készít­jük el úgy, hogy a kész kerékkoszorú át­mérőjével bírjon s oldalról legyen a koszo­rúra föltolható. A (4) pánt szélesebb is le­het, mint a kerékkoszorú úgy, hogy két­oldalt túlnyúl rajta; e túlnyúló szélek eset­leg lehajlíthatok a koszorú mellé, miáltal azt jobban védjük és biztosítjuk. Fémszalag helyett (6) huzalok (3. ábra) vagy hasonlók alkalmazhatók. Az így fegyverzett kerék­koszorú a formakerékből a sajtolónyomás befolyásolása nélkül kivehető s szükség esetén egy ugyancsak kétrészű kocsikerékbe

Next

/
Thumbnails
Contents