67748. lajstromszámú szabadalom • Pulzátor

Megjelent 1915. évi augusztus lió lö-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67748. szám. X/f. OSZTÁLY. Pulzátor. JOHANSSON KARL WILHELM MÉRNÖK STOCKHOLMBAN. A bejelentés napja 1914 április hó 7-ike. Elsőbbsége 1913 május hó 30-ika. A jelen találmány tárgya pulzátor, mely úgy pneumatikus tejgépekhez, mint más pulzáló hatást megkívánó gépekhez al­kalmazható. A találmány tárgya a mellékelt rajz 1. és 2. ábráján függélyes metszetben, illetve oldalnézetben van föltüntetve, míg a 3. ábra egy részlet keresztmetszetét mutatja. A találmány értelmében a pulzátor egyetlen forgatható (1) csapból áll, mely állása szerint a vákuumnak a használati helyhez való hozzávetését zárja vagy nyitja. Ezen célból a csap üreges és föl­tüntetett kiviteli alaknál két (2), illetve (3) nyílással van ellátva mely a haszná­lati helyhez vezető (4), illetve (5) vezeté­kekkel összeköttetésben állhat. A feltün­tetett kiviteli alak tejgépeknél alkalmaz­ható, azonban meg kell jegyezni, hogy a találmány nincsen a gépek ezen csoport­jára korlátozva. Azt is meg kell jegyezni, hogy a tej a jelen esetben nem halad át a pulzátoron, hanem a csecssajtók kettős falúak úgy, hogy a vákuum a csecssajtók falai között a közbenső térben hat. A (6) hengerben a föltüntetett kiviteli alak­nál a (7) rúddal összekötött (8) dugaty­tyúkból álló dugattyúrendszer ide-oda mozoghat. Ez a henger végei a közelében két (9) fúvókával van ellátva, melyeken át a henger a csecssajtókkal összekötte­tésbe hozható, mimellett a hengerek vé­geibe a (4) és (5) vezetékek torkolnak. Az (1) csap azáltal, hogy a (7) dugaty­tyúfúd a (10) csappal van ellátva, mely a henger (11) hasítékában és az (1) csap­pal közös tengely körül forgatható (13) kar hosszúkás (12) lyukában mozog, a (7, 8) dugaltyúrendszerrel mechanikus összeköttetésben áll. A (13) kart emellett a (14) rúgó működteti és mozgását két (15) toldat határolja, melyek felé a (14) rúgó a (13) kart elforgatni törekszik. A (15) toldatok a (16) rúgó részeit alkotják, mely az (1) csapra van erősítve oly cél­ból, hogy a csapot a helyén fogva tartsa. Az (1) csap két. (17) toldattal van ellátva, melyek akkor, amikor a (13) kar az egyik helyzetéből a másikba fordul, ezen kar által működésbe kerülnek és az (1) csap elforgását létésítik. A (18) állítócsu­var a (14) rúgó feszültségének és ennek következtében az (1) csap elfordulásával szemben kifejtett ellenállásának szabályo­zására szolgál. A (19) állítócsavar a szí­vóvezeték (20) torkolatába ér és becsa-

Next

/
Thumbnails
Contents