67729. lajstromszámú szabadalom • Elrendezés gázok átütésének a dugattyú és hengerfal azon része között való megakadályozására, mely a kipuffogó és bevezetőhasítékokat egymástól elválasztja

Megjelent 1915. évi augusztus hó 7-én. MAGY. tígf o KiR. SZABADALMI ffin HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67729. szám. V/d/2. OSZTÁLY. Elrendezés gázok átütésének a dugattyú és a hengerfal azon része között való meg­ákadályozására, mely a kipuffogó és bevezetőhasítékokat egymástól elválasztja. JUNKERS HUGÓ TANÁR AACHENBEN. A bejelentés napja 1914 április hó 14-ike. Elsőbbsége 1913 májas hó 3-ika. A jelenleg használatos szerkezetű belső égésű gépeknél, különösen olajmótoroknál (egy- és kétdugattyús gépeknél), melyeknél a dugattyú vagy dugattyúk a robbanás vagy elégés alatt a bevezető- vagy kivezető ha­sítékokat födik, az a hátrány mutatkozik, hogy különösen a gép lassú járásánál, pl. irányváltoztatásoknál az elégés alatti és az expanzió kezdetén uralkodó nagy nyomás következtében az égési gázok a dugattyú és a hengerfal között és pedig a hasítékok között átütnek és a géptérbe hatolhatnak. A jelen találmány tárgya elrendezés a gázok átütésének olyan rendszerű gépeknél való megakadályozására, melyeknél a du­gattyú a robbanás vagy elégés alatt a be­vezető, illetve kivezetőnyílásokat födi é3 ezen berendezés abban áll, hogy a munka­löket alatt a dugattyú és hengerfal között és pedig a hasítékok, azaz a dugattyú és az elválasztósáv között átütőgázokat útjuk­ban oly terekbe vezetjük, melyek a kipuffogó­vagy Bevezetővezetékkel állandó vagy idő­szakos összeköttetésben állanak. Ezt vagy azáltal érhetjük el, hogy a hasítékokat fer­dén egymást fodően rendezzük el, vagy a* hasítékok közötti elválasztósávban csator­nákat képezünk ki, melyek a kipuffogó-, illetve bevezetőhasítékokkal összeköttetésben állanak, vagy hasonló módon a dugattyún csatornákat képezünk ki és a csatornák meg­felelő alakítása által ugyanezt a hatást érjük el. A föltétel csak az, hogy a dugattyú a be-, illetve elvezetőhasítékokat a munka­löket kezdetén födje. A találmány lényegének jobb megérté­sére a mellékelt rajzon az említett elrende­zésnek több példaképen vett kiviteli alakja van föltüntetve. Az 1—6. ábrák a hengerfalnak a kivezető-, illetve bevezetőcsatornák közelében vett le­fejtését mutatják, és pedig az 1. ábrán ferde, egymást födő hasítékok "láthatók, míg a 2., 3., 4. és 5. ábrák az elválasztósávot keresztező csatornák kölönböző elrendezéseit tüntetik föl. A 6. ábrán oly elrendezés látható, melynél a hasítékok mögött egyetlen csatornahorony van elrendezve, melyből minden egyes ha­sítékhoz egy vagy több külön csatorna ve­zet. A 7. ábra egy dugattyú lefejtését mutatja, mely a találmány szerinti csatornákkal van ellátva; a 8. ábra a henger és dugattyú metszetét

Next

/
Thumbnails
Contents