67704. lajstromszámú szabadalom • Karikahajtós játék

Megjelent 1915. évi augusztus hó 5-én. MAGY. SZABADALMI Klti HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67704. szám. XX/g. OSZTÁLY­Karikahajítós játék. PÜRNER MARIÉ ÉS PÜRNER FERDINÁND FÖLDBIRTOKOSOK W1ENBEN. A bejelentés napja 1014 szeptember hó 15-ike. Elsőbbsége 1913 szeptember hó 15-ike. Jelen találmány lényegében cölöpön vagy hasonlón elrendezett mozgatható ütőszögből áll, melynek ütközőpecke az esetben, ha a karika a szögre talál, egy csengőhöz ütkö­zik, mimellett az ütőszög rúgó vagy efféle által önműködően visszavitetik normális helyzetébe. A cölöpön egy módosítás sze­rint fogókarok vannak elrendezve, melyek hibás dobások esetén a karikákat fölfogják. A találmány tárgya a csatolt rajzon pél­dakép vett foganatosítási alakjában van föl­tüntetve, nevezetesen az 1. ábra a karikahajítós játék oldalnézete, a 2. és 3. ábrák pedig szerkezeti részletek. Az (a) cölöp vagy oszlop célszerűen két vagy több részre összehajtható és fölső vége derékszögben meghajlított üreges könyök, melynek (b)-nél hasítéka van, melyben az önműködő visszaállás 'céljából kissé rugal­mas (d) ütőszög (c) ütközőpecke szabadon elmozoghat. Ha valamely karika a (d) szö­get találja, a szög előrecsappan és a (c) pecek megszólaltatja az (e) csengőt, ami a találást jelzi. A hibás dobásokat az (f) és (g) fogókarok fogják föl. A nyerési vagy veszteségi pontok meg­számlálása céljából az (a) oszlopon szám­lálószerkezetet rendezhetünk el, például a megfelelően számozott és bedugható (h) peckeket. Hogy a játékot zárt helyiségekben is használhassuk, az oszlopot ismeretes módon levehető csúccsal látjuk el és az oszlop alsó végét (i) csavarmenetekkel képeztük ki, melyekkel az oszlopot a súlyos (k) alap­zatba csavarolhatjuk (3. ábra). SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Karikahajítós játék, jellemezve cölöpön vagy hasonlón elrendezett, önműködő visszaállás céljából kissé rugalmas, moz­gatható ütőszög által, mely ütközőpe­cekkel van fölszerelve, mely az esetben, ha karika találja az ütőszöget, csengőt szólaltat meg. 2. Az 1. igényben védett karikahajítós já­ték foganatosítási alakja, jellemezve az­által, hogy az oszlopon két vagy több fogókar van elrendezve hibásan dobott karikák fölfogására. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNVTÁRSASÁQ HFOMOAJA MOAPUTB.

Next

/
Thumbnails
Contents