67676. lajstromszámú szabadalom • Újítások korcsolyákon

Megjelent 1915. évi augusztus hó 4-én. MAGY. jggk KIR. szabadalmi j®® hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 67676. szám. XX/g. OSZTÁLY­Újítások korcsolyákon. joh. pet. becker jun. cég remscheidben. A bejelentés napja 1914 április hó 4-ike. A találmány tárgya a mellékelt rajz 1. és 2. ábráján van példaképen föltüntetve és korcsolyák beállítható saroktámaszá­nak különleges kiképzésére vonatkozik oly célból, hogy a korcsolyát különböző lábnagyságokhoz lehessen használni. Az (a) saroktámasz, melyen a szoká­sos módon beállítható (b) sarokszorílók vannak vezetve, hosszirányban eltolható és a kívánt helyzetben rögzíthető úgy, hogy ezáltal a sarok- és talpszorítók távolsága meghatározott mértékűre be­állítható. Az (a) saroktámasz a (c) és (d) tartókon nyugszik. A hátsó (c) tartó a hosszirányú (f) hasítékon nyúlik át és fölül a (g) nyúlvánnyal van ellátva, mely a saroktámasznak a tartón hosszirányban való eltolását megengedi, a tartóról való l leemelést azonban gátolja. A mellső (d) tarló szöglettártónak van kiképezve és víz&zintes (d'j szára a (h) csavarorsó föl­vételére való furattal van ellátva; a csavar­orsó az (a) támasz második (i) hossz­hasítékán megy keresztül. A (h') csavar­anya meghúzása által a saroktámasz a (d) tartóval a kívánt helyzetben szilárdan összeköthető úgy, hogy ezáltal a támaszt egy bizonyos helyzetben be lehet állítani. Az (i) hosszhasíték helyett egymás mellett fekvő lyukak is alkalmazhatók, melyek átmérője a (h) csavarorsóénak felel meg. A saroktámasz beállítása céljából a (h') csavaranyát oldjuk, a (h) csavarorsót ki­búzzuk, a saroktámasz beállítása után ismét bedugjuk és a (h') csavaranyát meg­húzzuk. Világos, hogy a saroktámasz be­állítószerkezete a (d) tartó helyett a hátsó (c) tarlón is elrendezhető. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Saroktámasz korcsolyákhoz, azáltal jellemezve, hogy az (a) saroktámasz két (f) és (i) hosszhasíték útján a (c, d) tartókon hosszirányban eltolható és I egy bizonyos helyzetben a (h) csavar­orsó és (h') csavaranya segélyével rög-. zíthető. 2. Az 1. igényben végett saroktámasz foga­natosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a saroktámasz rögzítésére való hosszhasíték lyukak sora által van helyettesítve, mely lyukakon a (h) csavarorsó a támasz rögzítése céljá­ból keresztülvezethető. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA9 RÉSZVÉNY TÁASA8Á0 lOMDÁJA 6UOAPE8TEM

Next

/
Thumbnails
Contents