67652. lajstromszámú szabadalom • Újítás búrás légyfogókon

Megjelent 1915. évi julius hó 31-éu. MAGY. ^ KIR SZABADALMI jSa HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67652. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Újítás burás légyfogókon. PÁLI LAJOS SZÁLLÓDATULAJDON.OS BALATONBERÉNYBEN. A bejelentés napja 1914 április hó 16-ik%. Jelen találmány az eddig ismert légy­fogók hátrányait van hivatva kiküszö­bölni, főelőnye azokkal szemben abban áll, hogy a bura alá került légynek az onnan való szabadulást megnehezíti. A találmány lénj'ege abban áll, hogy a bura alsó részén lábak helyett egy tetszésszerinti, e célra alkalmas áttetsző, vagy nem átlátszó anyagból készült gyűrű van elrendezve, melynek alsó peremén csipkék és oldalán megfelelő nagyságú nyílások vannak kiképezve. Ezeken ke­resztül a legyek a bura alá repülhetnek vagy mászhatnak. Miután maga a bura átlátszó üvegből van előállítva, a bura alatt lévő legyek a csalétkül a bura alá hintett cukorból jóllakva távozni akarnak s a fölülről jövő intenzivebb világítás által meg­tévesztve, fölfelé igyekeznek kijutni és így föltétlenül belekerülnek a bura bel­sejében alkalmazott és a legyek elpusz­títására szolgáló folyadékba. A mellékelt rajzon a találmány tár­gyának egy példaképpeni kiviteli alakja van föltüntetve, ahol a különben ismert berendezésű (a) bura alatt a szokásos lábak helyett áttetsző, vagy át nem látszó anyagból készült (b) gyűrű van elren­dezve, melynek alsó fölfekvési szélén csipkézés által (c) nyílások és oldalán (d) nyílások vannak kiképezve. Természetes, hogy ezen (b) gyűrű ma­gával az (a) burával egy darabból és különállóan is lehet előállítva, amikor is az sötét színezés, vagy más módon át­látszatlanná van téve, de lehet a karika j átlátszó is, ami a találmány lényegén nem változtat. SZABADALMI IGÉNY. Újítás burás légyfogókon, jellemezve, az­által, hogy a bura alsó részén lábak helyett áttetsző, vagy át nem látszó anyagból készített gyűrű van elren­dezve, melynek alsó felfekvési pere­mén bármily nagyságú és alakú csip­kék és oldalán bármily nagyságú és alakú nyílások vannak kiképezve. (1 rajzlap melléklettel.) ° ALLAS HÉSZvéNY rÁR8AfiA0 NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents