67611. lajstromszámú szabadalom • Elektromos,izzólámpa gáztöltettel

Megjelent 1915. évi julius lió 27-én. MAGY. ^Ajv KIR. SZABADALMI WH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67611. szám. vlí/h. osztály. Elektromos izzólámpa gáztöltettel. DEUTSCHE GASGLÜHLICHT AKTIENGESELLSCHAFT (AUER­GESELLSCHAFT) CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1914 augusztus hó 1-je. Elsőbbsége 1913 szeptember hó 13-ika. Jelen találmány tárgya elektromos izzó­lámpa gáztöltettel. Azilyfajtájú izzólámpák­nál, melyek rendszerint meglehetősen jelen­tékeny energiamennyiségekkel tartatnak üzemben, az mutatkozott, hogy az áramve­zetékeket nehéz tömítve tartani. A talál­mány értelmében ezt a hátrányt azáltal kerüljük el, hogy a lámpakörtón oly beren­dezéseket alkalmazunk, melyek a körtébe betöltött gáznak az áramvezetékek belépési helye felé való keringését korlátozzák. Ezen berendezés egy kiviteli példája a rajz sze­rint abban áll, hogy az (a) körte egy a (b) árambevezetőhelyt fölvevő, csőalakú, oly Sis keresztmetszetű (c) toldattal van ellátva, hogy a betöltött gáznak a (b) árambevezető­hely felé való áramlása meg van gátolva. Ezt a hatást azáltal növelhetjük, hogy a (c) csőtoldatban, az utóbbi nyílása közelében egy vagy több (d) ernyőt rendezünk el, me­lyek a csőtoldat tere és az (a) körte kö­zötti összeköttetést nem szüntetik meg tel­jesen ugyan, azonban a betöltött gáznak a csőtoldat tere felé való áramlását korlá­tozzák. SZABADALMI IGÉNY. Elektromos izzólámpa fémes világítótesttel és az utóbbi porlódását késleltető gáz­töltettel, jellemezve azáltal, hogy az (a) Iámpakörtén egy a (b) árambevezető­helyt befogadó kürlőszerfi (c) toldatcső van elrendezve és hogy az utóbbi nyí­lása közelében egy vagy több, a betöl­tött gázoknak a (c) toldatcsőbe való belépését korlátozó (d) tárcsa van alkal­mazva. (1 rajzlap melléklettel.) MHA3 HÉSZVÉNYltaSASÁG NVOMOÁM BUGAPESTEft

Next

/
Thumbnails
Contents