67523. lajstromszámú szabadalom • Szájdarab téglasajtók számára

Megjelent 1915. évi jnliug hó 14-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67528. szára. XVII/c. OSZTÁLY­Száj darab téglasajtók számára. HELFERT WILLIBALD TÉGLAGYÁRI ÜZEMVEZETŐ ARADON. A bejelentés napja 1914 augusztus hó 22-ike. Az ismert különböző hornyolt tető­cserepekhez és hódfarktéglákhoz való szájdaraboknál gyakran az a lényeges hátrány adódik, hogy a szájdarabot, ha az agyagszalag nem megy egyenesen, vagy ha az anyag túlságosan kemény vagy lágy, le kell venni, utána kell reszelni vagy fékezőszorítók úlján ki kell igazí­teni. A szalag egyenletes kilépése folytán sok törés keletkezik és úgynevezelt sárkány­fogak mutatkoznak; ezen hátrányok kel­lemetlen üzemzavarokat okoznak. Az ismert szájdarabok további hát­ránya, hogy a .szájdarabok rövid idő alatt kikopnak, ami által szélesebb, vasta­gabb és nehezebb tetőcserepek adódnak; ennek folytán új szájdarabokat kell be­szerezni, ami szintén tetemes üzemzava- , rokat és nagy költségeket okoz. A jelen találmány mindezen hátrányo­kat igen egyszerű módon azáltal szün­leli meg, hogy a szájdarabon beállítható fékezőpofák vannak alkalmazva, melyek segélyével az agyagszalag tetszés szerint kiigazítható anélkül, hogy a száj darabot le kellene venni; a kiigazítás csak egy pillanatig tart és az agyagszalag azonnal ismét a kívánt módon halad úgy, hogy az üzemet sem kell megszakítani. A száj­darab beállításánál a sajtót nem kell megállítani, hanem ez üzem közben vé­gezhető. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak egy kiviteli példáját mutatja. Az 1. ábra e fékezőpofák működtető szer­kezete előtt vett keresztmetszet, a 2. ábra függélyes hosszmetszet, a 3. ábra a fékezőpofák működtetőszer­kezete mögött vett keresztmetszet; a 4. ábra az oldalkónuszok igazítására való szerkezet hosszmetszete és az 5. ábra ugyanannak keresztmetszete. A téglasajtó a mellső szájdarablemez által tartott (h) szájdarabbal van ellátva, melyen át a téglaszalag kilép; ez a száj­darab az (i) bádogbetéttel van ellátva, mely ha ki van kopva, másikkal pótol­ható anélkül, hogy az egész száj darabot ki kellene cserélni. Ezáltal állandóan azonos szélességű és vastagságú tetőcse­repeket kapunk. A (k) szájdarablemez az (1) sajtófejbe van behelyezve és az (s) csavarok útján a második (j) lemezzel van összekötve, mely a találmány tárgyát képező (e, e) fékezőpofákat tartja. A fé­kezőpofák a (j) lemezen való csuklós megerősítése céljából a (p) csuklóleme-

Next

/
Thumbnails
Contents