67472. lajstromszámú szabadalom • Hevítő- és izzókemence begördíthető adagolókészülékkel

Megjelent 1915. évi jnlins hé 12-én. MAGY. KIR. SZABADALMI f^ f f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67472. szám. V/o/2. OSZTÁLY. Hevítő- és izzítókemence begördíthető adagoló készülékkel. C. HECKMANN AKTIENGESELLSCHAFT CÉG DUISBURGBAN. A bejelentés napja 1914 májas hó 4-ike. Elsőbbsége 1913 augusztus hó 1-je. Ismeretesek már hevítő- vagy izzítóke­mencék, amelyeknél a munkadarabok ada­golására görgőjárat van elrendezve. Az eddig ismert ilyfajta szerkezeteknél azon­ban az adagolókészülék az előhevítés vagy izzítás közben a kemence belsejében marad megemelt vagy pedig sülyesztett állapotban éa a hevítendő vagy izzítandó árával együtt hevíttetik. Ennek következtében az adagoló­készülékek aránylag csak rövid élettar­tamúak. E hátrányt a találmány szerint azáltal szüntetjük meg, hogy a görgőjáratot oldal­ról a kemencébe begördíthetően rendezzük el. A görgőjáratot tehát, adagolás után ki­gördítbetjük úgy, hogy az nem veaz részt a kemence belső terében végbemenő hevítési folyamatban. A találmány tárgyának példaképeni kivi­teli alakja a mellékelt rajzon van föltűn­tetve és pedig az 1. ábrán a kemencén keresztül vett ke­resztmetszetben, a 2. ábrán hosszmetszetben, míg a 3. ábrán a görgőjárat vázlatos alaprajza látható. Az (A) görgőjárat (B) görgőkkel van föl­szerelve, amelyek csak az egyik oldalukon vannak alátámasztva. A (B) görgőket ismert I szerkezetek segélyével a kivánt mérvben megemelhetjük vagy sülyeszthetjük és is­mert módon előre vagy hátra is forgat­hatjuk. Az egész (A) görgőjárat oldalt tovagör­díthető úgy, hogy a görgők begördítés köz­ben a kemence egész szélességén végig­haladnak, kigördített helyzetben pedig a kemencék kívül vannak. A kemence tűz­helyében (C) vájatok vannak elrendezve, amelyek lehetővé teszik, hogy a görgők le­sülyesztett állapotban az izzítandó árú alatt a kemencébe lépjenek, mint azt az 1. ábra láttatja. Nehezebb darabos árúnál a kemencének a belépőoldallal szemben fekvő oldalán (D) ágyazások vannak elrendezve, amelyekbe a görgők meghosszabbított tengelyei csúcsuk­kal belevezettetnek. A (D) ágyazásokat azután a görgőkkel együtt emelhetjük és sülyeszthetjük. A kemence előtt vagy pedig a kemence előtt és mögött egy-egy görgőjárat van el­rendezve, amelyeknél a görgők fölső széle megemelt helyzetben a tovagördíthető görgő­járat görgőinek fölső szélével egy síkba esik. A munkamenet a kővetkező: I A beadagolandó anyagot előbb a kemence

Next

/
Thumbnails
Contents