67361. lajstromszámú szabadalom • Elektromágneses anyagtápláló rázó szerkezet elektromágneses elkülőnítőkhöz

Megjelent 1915. évi július hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67861. szám. XII/b. OSZTÁLY. Elektromágneses anyagtápláló rázószerkezet elektromágneses elkülönítőkhöz. MASCHINENBAU-ANSTALT HUMBOLDT CÉG CÖLN-KALKBAN. A bejelentés napja 1914 január hó 28-ika. Elsőbbsége 1913 február hó 18-ika. A jelen találmány tárgya elektromágne­ses elkülönítőkhöz (szeparátorokhoz) való elektromágneses anyagtápláló rázószerke­zet, mely nem mechanikusan, hanem az elektromágnes távolba hatása folytán mű­ködik. Ezen elektromágneses rázószerkezet elő­nyei az ismert rázószerkezetekkel szem­ben egyebek közt abban állanak, hogy súr­lódó részei ennek nincsenek. A.mellékelt rajzon egy ilyen szerkezet egy foganatosítási példája van bemutatva, és pedig: az í. ábrán függélyes és a 2. ábrán vízszintes metszetben. Az (a) pólusgyűrű, mely a (b) mag körül forog, egymás mellett fekvő (c) orrokkal, peckekkel, vagy hasonló nyúlványokkal bír. A (d) tápláló bádoglap (e) támaszokon nyug­szik. Ezen bádoglapon (f) lapos vasak vagy hasonló nyúlványok vannak mereven meg­erősítve, melyek egyrészt a (c) orrok vagy peckek előtt, másrészt a (g) ellenpólustól kétoldalt feküsznek. Az (f) lapos vasak (összekötőtestek) az aktiv mágnesmező mel­lett, mágneses mellékáramkört létesítenek. Az (a) pólusgyűrű forgásakor a (c) orrok vagy peckek az (f) lapos vasak előtt elha­ladnak. Ha e lapos vasak pontosan két (c) orr előtt vannak, utóbbiak azokat maguk­hoz vonják. Mihelyt azonban az (f) lapos vasak két-két (c) orr közé jutnak, a vonzás megszűnik és az (f) lapos vasakat és velük a rázószerkezetet egy (h) rúgó ismét vissza­húzza, Ezután ismét két (e) orr közeledik a két (f) lapos vashoz és a játék újból meg­kezdődik, s így tovább. Több, pl. 6—10 ilyen rázó szerkezettel ellátott, gyűrűalakú mágneses elkülönítőnél valamennyi rázószerkezetet egyetlen forgó (a) pólusgyűrű segélyével mágnesesen mű­ködtethetünk. SZABADALMI IGÉNY. Elektromágneses anyagtápláló rázószerke­zet elektromágneses elkülönítőkhöz, jel­lemezve a rázószerkezeten megerősített, mágnesezett nyúlványok által, melyek előtt a forgó pólusgyűrűn lévő ellen­kező polaritású nyúlványok haladnak el. (1 rajzlap melléklettel.) PA1 LA6 RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPEST*

Next

/
Thumbnails
Contents