67354. lajstromszámú szabadalom • Szabályozható egyetemes írótoll

- ^ r-rtyK"'- 7 -\> *T " Megjelent 1915. évi július hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 67354. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Szabályozható egyetemes írótoll. BARTA JÓZSEF POSTA-TÁVIRDA SEGÉDELLENÓR BAJÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1914 január hó 19-ike. Ezen találmány tárgya olyan írótoll, mely­nek íróhegye a toll többi részében, mint betét olyképen van elhelyezve, hogy kopás e3etén további használatra csavarással után­pótolható, bármely kézhez szabályozható, megfelelő íróhegy betéttel, folyó-, rond-, át­nyomó- (üvegtoll) íráshoz használható. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak hat nagyított kiviteli alakja van föl­tiintetve és pedig az 1. ábrán (a) részben, (b) teljesen hossz­metszetben, (c, i, h) pedig homlokrajzban, a 2. ábrán (a) részben, (b)-nek (f)-től (x)-ig része hosszmetszetben, (f, g) része alulról tekintve (c, i, h)-val együtt homlokrajzban van föltüntetve, a 3., 4., 5. és 6. ábrák mint alkatrészek homlokrajzban vannak szemléltetve. (a) az 1. ábrán a szokásos író üvegtollak számának megfelelő kivitelű hengeralakú tollszár (b) az írótollak fejének megfelelő kivitelű párhuzamos vagy csigavonalas ba­rázdákkal biró csonka kúp alakú írófej, mely a tollszárba a rá alkalmazott (f) dudo­rodásig szorosan, de forgathatóan tolható. A tollszár belsejében rögzített (e) csavar­házon és a (b) tollfej belsejében rögzített szögletes nyílással biró (d) tömör gyűrűn, valamint a tollfej végén lévő (g) nyíláson egy (i, c, h) háromrészben megmunkált tö­mör (5) íróvessző helyezkedik el, mely az összetolt (a) tollszár és (b) tollfej ellenkező irányban való fordításánál a toll belsejében le- és fölhalad, miáltal az (5) íróvessző (h) hegyének hossza az írófej végén lévő (g) nyíláson tetszés szerint szabályozható. A 2. ábrán föltüntetefct kiviteli alak az előbbitől abban különbözik, hogy a (b) író­fej (f, g)-ig a folyó írásnál használatos acél­tollak domborított lemez (4) alakját viseli, író vége felé tompított s a papiros felől eső alsó felén (g) hüvellyel van fölszerelve, az alatta elnyúló (6) íróvessző (h) íróhegyé­nek keresztüleresztése és tartására. A 3. ábra szerinti tollfej csonka kúp alak­ban arra szolgál, hogy bemártás után a tintát fölfogja s (g) csonka csúcgnál átbo­csátott (h) íróhegyet egyenletesen megfelelő tintamennyiséggel lássa el. 4. ábra rendeltetése ugyanaz. 5. ábra (i, c, h) háromrészben megmun­kált tömör pálca, melynek egyik (i) vége csavarmenettel bír s csavarorsóját képezi a tollszár belsejében rögzített (e) csavarház­nak, másik (h) vége pedig barázdás vagy csigavonalas fölülettel bír a tintának papírra való egyenletes eresztése céljából. Közbeeső (c) része szögletesen megmunkált és a toll-

Next

/
Thumbnails
Contents