67298. lajstromszámú szabadalom • Kondenzvízkiürítő berendezés vasúti kocsik gőzfűtéseihez

való melegátmenet ellenében pedig szi­getelőréteg közbeiktatásával van védve; a 2. ábrán föltüntetett foganatosítási alaknál a lehűtés azáltal van csökkentve, hogy a védendő tér hűtőfölülete a keresztüláramló gőztömegekhez képest csekély, azonfölül pedig a kiterjeszkedő test tokjához való átmenetre szolgáló falkeresztmetszet igen kicsiny. Az (a) kiterjeszkedő test a (b) tokban van elrendezve; (c) a (b) tokból a szabadba nyíló kiömlőnyílás; (d) a szelepnyílás, amelyen át gőz vagy víz áramolhat ki az (e) gőzvezetékből; (f) a kiürítő szelep, melyet az (a) kiterjeszkedőtest a (g) orsó közvetítésével működtet; (h) az (f) kiürítő­szelep és a (b) tok között elrendezett 4ér, mely az (i) nyílás útján a küllevegővel áll összeköttetésben. A berendezésnek a (h) teret képező (k) része, az 1. ábra szerint, melegveszteség ellenében azáltal van védve hogy a küllevegő által körülvett falfölüle­tek szigetelő (1) masszával vannak körül­véve. A (k) résztől a (b) tokhoz való me­legátmenet szigetelő (m) masszának a (k) és (b) részek érintkezési fölületei közé való iktatásával van megakadályozva. A 2. ábrán föltüntetett foganatosítási alak szerint, bár a (k) rész nincs szigetelve, at­tól a (b) tokhoz való melegátmenet még sem káros, mivel a (k) rész és a (b) tok között lévő átmeneti helyen a keresztmet­szet csekély. Ha a melegfogyasztás ezen foganatosítási alaknál nagyobb is, mint az 1. ábrának megfelelő elrendezésnél, mégis ott, ahol nem jönnek igen alacsony hőmér­sékletek tekintetbe, elegendő arra, hogy a jégképződést a tokban megakadályozza, mi­vel a (k) rész lehűtési fölülete és a (b) tokhoz való melegátmenet lehetősége ezen elrendezésnél, az itt keresztüláramló gőz­tömegekhez képest csekély. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kondenzvízkiürítő berendezés vasúti ko­csik gőzfűtéseihez, mely egy (a) kiter­jeszkedő testtel és egy a (d) szelep­nyílás és az (a) kiterjeszkedő test (b) tokja közt elrendezett, (i) nyílással el­látott (h) térrel bír, azáltal jellemezve, hogy a berendezésnek a (h) teret ké­pező (k) része gyors lehűlés ellenében védve van. 2. Az 1. alatt védett berendezés- foganato­sítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a berendazésnek a (h) teret képező (k) része a lehülési fölületeken (1, m) szi­getelésekkel van ellátva. (1 rajzlap melléklettel.) °*L.AS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUVAPG0TBN

Next

/
Thumbnails
Contents