67277. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kondenzációs gőzgépek kipuffogó vezetékének önműködő be- és kikapcsolására

addig 'a szabadba áramlik, míg a gőz­nyomás ismét olyan alacsony nem lesz, hogy a (k) szelep a rúgóhatás alaft el­záródik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Berendezés kondenzátoros gőzgépek kipuffogó vezetékének önműködő be-és kikapcsolására, jellemezve azáltal, hogy a kipuffogó vezeték két ágra van osztva s az egyik ágba egy biz­tosító szelep van iktatva, mely ezen vezetékágat rendes körülmények kö­zött elzárva tartja, azonban a kon­denzátor nyomásának meghatározott mérvű emelkedésekor megnyílik, míg a másik vezetékágba egy kézi szelep van iktatva, melynek zárt vagy nyi­tott helyzete szerint a fáradt gőz a kondenzátorba áramlik vagy ki­puffog. 2. Az 1. igénypont szerinti berendezés foganatosítási alakja, jellemezve az­által, hogy a kipuffogó vezetékbe egy hosszirányban két részre osztott hen­ger van iktatva, melynek egyik kam­rája a biztosító szelepet, másik kam­rája pedig a kézi szelepet tartal­mazza. 11 rajzlap melléklettel.) pallas részvénytársaság nyomdába budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents