67156. lajstromszámú szabadalom • Emeltyűs vibrációs készülék testdörzsölési célokra

Megjelent 1915. évi junius hó 289-én. MAGY. ^^ KIR SZABADALMI FFFF I F HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67156. szám. Vll/e. OSZTÁLY. Emeltyűs vibrációs készülék testdörzsölési célokra. COMMICHAU MAX ELEKTROTECHNIKUS, JACOBI OTTO FODRÁSZ ÉS KÁSTNER FRIEDRICH FODRÁSZ WIESBADENBEN. A bejelentés napja 1914 március hó 31-ike. Jelen találmány tárgya emeltyűvel mű­ködtethető vibrációs készülék, mely test­dörzsölési célra szolgál s fő előnye abban áll, hogy egy kézzel működtethető úgy, hogy a másik kéznek szabad mozgása van. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy példakénti kiviteli alakja van föl-' tüntetve, és pedig az 1. ábrán elölnézetben, a 2. ábrán keresztmetszetben. A (c) tokon a (b) fogantyú van megerő­sítve, s a tokban vannak a (d, e, f, g) fogaskerekek elrendezve. A (d) fogaskerék tengelyén a kiegyensúlyozott (h) lendítő­kerék van fölékelve, mely az (i) készülékkel együtt a vibráció céljából össze van kötve. A (g) fogaskerék a (k) rúgó hatása alatt (1) zárókilinccsel van ellátva, mely az (f) fo­gaskerékbe kapaszkodik. Az (n) emeltyű­karhoz egy visszaható (m) feszítőrúgó van erősítve. Ezen (n) emeltyű egyik végén az (o) fogaskereket hordja, míg fölső végén a hüvelykujj fölfekvésére szolgáló (p) fölület­tel van ellátva. A készülék működési módja a következő : A készülék hajtása a fogaskerekű véggel biró emeltyű útján történik, mely emeltyűt a kéz hüvelykujjával mozgatunk. Az emeltyű­nek a fogaskereke egy másik fogaskerék­tengelybe kapaszkodik, melyen egy rúgó hatása alatt álló zárókilincs van, mimellett a lendítőkerék tengelye is összeköttetésben áll a forgató szerkezettel úgy, hogy csupán a hüvelykujjal kell folytonosan nyomást gyakorolni, hogy a lendítőkerék fordulat­száma állandó maradjon. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Vibrációs készülék testdörzsölési célokra, azáltal jellemezve, hogy az (n) emeltyű­kar kiiktatható (d, e, f, g) fogaskerekek útján a (h) kiegyensúlyozott lendítő­kerékkel áll oly módon összeköttetés­ben, hogy az emeltyűkarnak a hüvelyk­ujjal történő mozgatásakor a lendítőkerék gyors forgásba jut s az ismert szerke­zetű vibrációkalapácsot gyorsan mű­ködteti. 2. Az 1. alatt igényelt szerkezet egy kivi­teli alakja, azáltal jellemezve, hogy a készülék tokja helytálló s működéskor csakis a kalapácsszerkezet mozog. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEK

Next

/
Thumbnails
Contents