67133. lajstromszámú szabadalom • Eljárás rostszöveteknek kezelésére

Megjelent 1915. évi junius hó 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67133. szám. XVI/a. OSZTÁLY. Eljárás rostszöveteknek kezelésére. ANHYDAT-LEDER-WERKE, AKTIENGESELLSCHAFT CÉG HERSFELDBEN. Pótszabadalom a 63113. sz. törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1914 junius hó 12-ike. Elsőbbsége 1913 junius hó 13-ika. A 63113. számú törzsszabadalomban egy eljárás van védve bőrnek és bőrneműeknek kezelésére, mely lehetővé teszi, hogy az előkészített vagy kicserzett bőrbe diffúziós jelenségeknek fölhasználásával nagy visko­zitással biró oly megolvasztott anyagokat vezessünk be, melyeket a diffúziós jelensé­geknek fölhasználása nélkül a bőrbe beve­zetni nem lehet. A kísérletek az igazolták, hogy ezen je­lenségek nemcsak cserzett vagy. általában állati bőröknél, .hanem mindennemű rost­szövetnél is értékesíthetők. így pl. igen sűrű nemezből oly szilárd anyag állítható elő, mely a jelzett eljárás szerint telített valódi bőrtől alig különböztethető meg. Ha a nemeznek szilárdságát különösen nagy mértékbeu akarjuk fokozni, azt a megol­vasztott anyagokkal való végleges impreg­nálás előtt valamely cellulozaszármazékkal, pl. celluloiddal, cellittel vagy cellonnal te­lítjük, az oldószert elpárologtatjuk, azután a szövetet újból, pl. aszfaltnak benzolos ol­datával telítjük, ezen oldattal telítve ugyan­csak benzolban oldható, megolvasztott petro­leumkátrányba helyezzük, amikor is ez a megolvasztott anyag az oldószernek kiszo­rítása mellett a nemezbe behatol és ennek pórusait teljesen kitölti. Az eljárásnak más foganatosítási módjai­nál az impregnálandó anyag vagy az impreg­náló anyagok nem a fönt megnevezett anya­gok. így pl. nemez helyett gyapjú-, pamut-, kender-, len- vagy jutaszöveteket lehet impregnálni és az aszfaltot és petróleum­kátrányt, pl. gyantával, kaucsukkal, gutta­perchával vagy nagy hőmérsékletnél olvadó paraffinokkal lehet helyettesíteni, hacsak a megolvasztott anyag a legvégül alkalmazott és a diffúziót lehetővé tevő oldószerben oldható. Az impregnált áruknak keménységét al­kalmas pótlékok segélyével lehet megvál­toztatni. Ha pl. a megolvasztott anyaghoz kis mennyiségű lenolajíirniszt vagy száradó olajat, pl. lenmagolajat vagy mákolajat ke­verünk, ez a száradó anyag utólag, a levegő oxigénjének hatása alatt, az árut nagy mér­tékben keményíti, míg zsíros, nem száradó anyagnak, pl. hengerolajnak, ásványi olaj­nak hozzákeverése az impregnált áramnak bizonyos állandó lágyságot és rugalmassá­got ad. Ily módon vékonyabb szöveteknek impregnálásával rendkívül tömött, bőrhöz

Next

/
Thumbnails
Contents