67086. lajstromszámú szabadalom • Gyújtóberendezés gázlámpákhoz

Megjelent 1915. évi május hó 31-én. MAGY. KIR. SZABADALMI sNöM HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67086. szám. Il/d. OSZTÁLY. Gyújtóberendezés gázlámpákhoz. RUKOP AUGUST GÉPMESTER HOLZMINDÉN-ALTENDORFBAN. A bejelentés napja 1914 julius hó 2-ika. A találmány gázlámpákhoz való gyújtó­berendezésre vonatkozik, amely . úgy emelőmű segítségével, mint légnyomás által (távgyújtás) működtethető. A mellékelt rajzon a találmány tár­gyának e^y foganatosítási alakja van példaképen föltüntetve és pedig az 1. ábrán a berendezés hosszmetszete, a 2. ábrán metszete az 1. ábra A—B vo­nala szerint, a 3. ábrán a légnyomással működtelhető berendezés légszivattyújának metszete és a 4. ábrán metszet az 1. ábra C—D vo­nala szerint. A (h) csaptok nyugasszal van . ellátva. A nyugasz a lekerekített vagy lerézselt fejű, elállítható rugalmas (c) csapszögből áll. A csapkúp kerületén a (b) csapnyílás­sal közlekedő (k) nyílás van alkalmazva. A csapkúpból az (r) cső a (18) gyújtó­lángcsőhöz vezet. A (h) csaptok alatt az (1) vezértest van elrendezve, amelynek (2) furatában a (3) és (4) csatornákkal ellátott (5) dugattyú­tolóka mozoghat. A tolóka (6) rúdja a vezetéket képező (7) csavaranyán hatol át és a rajzon ábrázolt foganatosítási alaknál a (7a) kétkarú emelő által a (7b) dugattyú (7c) rúdjával van összekötve. A (7b) dugattyú a (7d) csatlakozócső út­ján a légvezetékhez kapcsolt hengerben mozoghat. Az (1) vezértest másik végén a (8) csavaranya van beillesztve, amelyen a (9) tolókarúd hatol át. A , (9) tolókarúd löketének határolására a rúd és a (8) csavaranya közé iktatott (10) csavar­anya van alkalmazva. Az (1) vezértesten a (10a) és a (11) szigetelődarabok segít­ségével a rugalmas (12) és (13) kontaktus­karok vannak elrendezve, amelyek (28) illetőleg (29) végükön úgy vannak gör­bítve, hogy a (14) és (15) kontaktuspec­kekkel érintkezhetnek ; ezek a kontaktus­peckelc a (9) tolókarúdra csavart (16) hengeren vannak megerősítve, amely a (161 ) fogantyúval van ellátva, amelynek a (13) kontaktuskar (28) vége az ütközője. Az (1) vezértesten még a (17) csatla­kozódarab van elrendezve, amelytől a (18) cső a (19) segédlángzóhoz vezet. Az (1) vezértestben továbbá a (20) csatorna van kiképezve, amely a (21) gázbevezető­csőtől merőlegesen a (18) cső csatlakozá­sához vezet. A (22) cső a gázt a (23) fő­lángzóhoz vezeti. A (19) segédlángzó gyújtóhüvelyből áll, amelyben egy darab

Next

/
Thumbnails
Contents