67073. lajstromszámú szabadalom • Végnélküli továbbító berendezéssel bíró önműködő palackbehordó szerkezet palackgyártó gépekhez

Megjelent 1915. évi máyjii g hó 87-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI IBBHHr HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67073. szám. XVII/e. OSZTÁLY Végnélküli továbbítóberendezéssel biró, önműködő palackbehordó szerkezet palackgyártógépekhez. VERTRIEBSGESELLSCHAFT FÜR AUTOMATISCHE FLASCHEN­TRANS^ORT-VORRICHTUNGEN, PATENTE MÜHLIG-BRAUEB, G. M. B. H. CÉG TEPLITZBEN. A bejelentés napja 1914 március hó 31-ike. Ismeretesek már olyan önműködő palack­behordó szerkezetek, melyek a palackokat közvetlenül a palack fúvógépből, pl. egy Owens-féle gépből, kiveszik, a hútőkemencé­hez szállítják és ennek mozgó fenekén ke­resztsorokban fölállítják. A jelen találmány szerint az ilyen szer­kezeteken eszközölt újítás lényegileg abban áll, hogy a fenekükkel előre egy csúszdán át megérkező palackok fölülről, tehát álló helyzetben, a mozgó továbbító fenékkel biró hűtőkemence berakó nyílásában álló befo­gadó tartályba jutnak és ebből tolószerke­zet segélyével, a továbbító fenékre előre­tolatnak, kapcsolatban a csúszdát, a toló­szerkezetet és a befogadó tartályt hordó tartókerettel, mely a továbbító fenék moz­gási irányára keresztben, úgy mozog ide­oda, hogy mindegyik, a továbbító fenékre előretolt palack a megelőző mellé áll. A szerkezetek általános elrendezése, me­lyeknek fölállítása a teljes üzemközben, minden zavar és az Owens-féle berendezés mindennemű átalakítása nélkül, bármikor történhetik, a mellékelt rajz 1. ábráján van példaképen bemutatva. A 2. ábra az 1. ábráénál nagyobb léptékben, a berendezés nézetét részben az 1. ábra A—B vonala mentén vezetett metszetét, a 3. ábra pedig annak nézetét, részben az 1. ábra C—D vonala mentén vezetett met­szetét tünteti föl. A 4. ábra a két, egymásmelleit elrendezett palackfölállító szerkezet oldalra mozgatására szolgáló hajtószerkezetet fölülnézetben áb­rázolja, az 5. ábra pedig ennek nézetét, a 4. ábra jobb oldala felől tekintve. A 6. ábra a palackfölállító szerkezetek mű­ködtetésére szolgáló emelő és állítókarok elrendezését nézetben mutatja, mely szer­kezetek nyitó és záróhelyzete a 7. ábrán fölülnézetben, vázlatosan van föl­tüntetve, végül a 8., 9. és 10. ábrák módosított részleteket ábrázolnak. Amint az az 1. és 2. ábrákon látható, az Owens-féle, vagy hasonló palackgyártó­gép (c) csészés tárcsája alatt a beállítható (1) palackmegemelő, vagy kibökő köldök úgy van elrendezve, hogy megemelkedésekor a (2) csészében ülő kész palackot teljesen

Next

/
Thumbnails
Contents