67028. lajstromszámú szabadalom • Csigarugós szabályozó szabadon lengő síkszitákhoz

Megjelent 1915. évi május h<S 15-én. MAGY. jjgjN KIR. SZABADALMI pp M HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67028. szám. X/i. OSZTÁLY. Csigarúgós szabályozó szabadon lengő slbszitákhoz. POHL E. ÉS FIAI CÉG SZOMBATHELYEN. A bejelentés napja 1913 augusztus hó 29-ike. A szabadon lengő síksziták eddig ismert 'kiviteli alakjai azon hátránnyal bírtak, hogy megindításkor és megállításkor a hirtelen föllépő nagymérvű tömegsebességváltozások folytán a gépezetre káros szabálytalan moz­gásokat végeztek. A jelen találmány e hát­rány megszüntetését célozza. A csatolt rajzon függélyes metszetben és fölülnézetben föltüntetett foganatosítási példa értelmében a (2) lendítő tömeget hordó (3) szekrény az (1) forgástengellyel kapcsolt (5) lendítősíkon elrendezett (4) vezetékeken su­gárirányban tolódhat el. A (3) szekrényt a (7) C3igarugók állandóan az (1) tengely felé húzzák. A szita megindításakor a (3) szek­rény a röpítőerő folytán a tengelytől a ve­zetékeken kilendül, minthogy azonban a (7) rugók e mozgást fékezik, a lendítőtömeg kilendülése káros rázkódások nélkül megy végbe. Megállításkor a rugók a (3) szek­rényt az eredeti, föltüntetett helyzetbe húz­zák vissza. A (3) szekrényt a (7) rugókhoz kapcsoló (8) vonórudak tagoltak és (6) kettős csavaranyával vannak ellátva, melyek révén a rugók feszítőereje módosítható. SZABADALMI IGÉNY. Szabályozó szabadon lengő síksziták szá­mára, jellemezve azáltal, hogy a forgó­tengellyel mereven kapcsolt síkon moz­gatható lendítőtömeg a centrifugális erő­vel ellentett értelemben ható csigaru­gókkal van kapcsolva. (I rajzlap melléklettel.) PAIJ.A9 RÉSZVÉNY TÁR8ASÁQ NYOMDÁJA BUCAPM' EA

Next

/
Thumbnails
Contents