66991. lajstromszámú szabadalom • Eljárás képeknek plasztikussá való átváltoztatására

Megjelent 1915, évi május hó 12-én . ' MAGY. ^ KIR SZABADALMI | | | | HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66991. szám IX/a/b, OSZTÁLY­Eljárás képeknek plasztikussá való átváltoztatására. RUNGE ALFRÉD LIPCSÉBEN. A bejelentés napja 1914 májas hó 4-ike. A találmány lényege abban áll, hogy a papír vagy egyéb anyagú képnek egyes részei, melyek előzőleg egy alkalmas kötő­anyaggal lettek bevonva, porszerű, illetve szeméreses anyaggal lesznek behintve, mi­által a kép plasztikussá és hatása szembe­tűnőbbé lesz. Mint hintőanyag homok, porcukor, só és más hasonló porszerű vagy szeméreses anyag alkalmazható. A kép különböző ré­szeihez a hintőanyagot akként alkalmazzuk, hogy megfelelően megfestjük vagy nyers állapotban használjuk. A hintőanyag finom­ságától függ, hogy a kép több vagy keve­sebb plasztikus hatást ér-e el s hogy a kép minden részének sajátossága érvényesül-e. Például: a fa levelét egy megfelelően földre festett kissé durvább anyaggal lehet bevonni, míg a gondozott pázsit finomabb anyaggal vonandó be. A kép plasztikussá tétele következőképen történik: a képnek azon része, melyre a képpel azonos színű hintőanyag jön, először egy kötanyaggal, mint például lakk, gumi­arabicum, vagy hasonlóval lesz bevonva, mire a hintőanyag az egész képre rászóra­tik. A fölösleges hintőanyag olyképen távo­littatik el, hogy a kötőanyaggal bevont részt, melyre a hintőanyag odaszáradt, lesöpör­jük, vagy a képet megfordítjuk, mire az eljárás a következő területen hasonlóan ke­zelendő. Hogy a behintéssel foglalatoskodók egész­sége ne szenvedjen s a képek plasztikussá tétele mint foglalkoztató játék alkalmazásba jöhessen, ajánlatos a behintéshez könnyen oldódó anyagot alkalmazni, amelyeknek, mint az előbb említett anyagoknak, megvan az a tulajdonsága, hogy a fényt reflektál­ják és ezáltal a képet megelevenítik például a cukor és só. Ha ilyen könnyű oldódó anyagok véletlenül a lélegzőszervekbe ke­rülnek is, nem válhatnak veszélyesekké, mert gyorsan olvadnak és így kerülnek a belekbe. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás képek plasztikussá tételére, azál­tal jellemezve, hogy az egyféle és egy­forma színű képek egyes helyei köt­anyaggal bevonva és a bevont részek festett vagy nem festett por- vagy szemcsés anyaggal lesznek behintve. 2. Az 1. igénypontban védett eljárás foga­natosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy homokon kívül főképpen könnyen oldódó kristályanyagok, mint cukor, só stb. lesznek alkalmazva. PALLAT '.ÉSZVENY 1AA8A8ÁO NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents