66990. lajstromszámú szabadalom • Eljárás jódtartalmú pajzsmirígykészítmény előállítására

Megjelent 1915, évi május hó 12-én. ' MAGY. fgjN KIR SZABADALMI WSSF HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66990. szám. IV/h/2. OSZTÁLY. Eljárás jódtartalmú pajzsmirigykészítmény előállítására. RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁRA CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1914 április hó 25-ike. Baumannak tudvalévően sikerült bebizo- | nyítania, hogy a normális pajzsmirigy szer­vesen kötött jódot tartalmaz. A pajzsmirigy­készítményekkel elért gyógyhatások főleg éppen a pajzsmirigyben lévő jódtartalmú fehérje kedvező hatására voltak visszavezet­hetők. Oswald szerint a pajzsmirigykolloid két fehérjének, thyreoglobulinnak az elegye; a pajzsmirigyből nyert thyreoglobulin jódtar­talma nem állandó, ami valószínűen onnan van, hogy a pajzsmirigyben a jódtartalmú thyreoglobulin mellett jódmentes thyreoglo­bulin is előfordul. Oswald szerint a jód­thyreoglobulin a fiziológikus hatású seeretum és a hatás foka a jódtartalom nagyságától függ. A jódmentes thyreoglobulinnak fizio­lógikus hatása nincs. Kisérleteteinkből kitűnt, hogy alkoholos jódoldat, jódkáliumjodidoldat, vagy hidro­génjodidoldat pajzsmirigyekre vagy pajzs­mirigykivonatokra való hatása alkalmával a .pajzsmirigyben lévő jódmentes thyreoglobu­lint teljesen jódozni képes és hogy ily mó­don új hatékony gyógyszerhez lehet jutni. Már azelőtt is ismételten megkisérlették, hogy fehérjéket jódozzanak és az így nyert anyagokat használják a hatékony jódtar­talmú pajzsmirigyanyag helyett, de ezek a készítmények nem feleltek meg hatásukban a várakozásnak. Ami vizsgálatunk szerint nem mindegy, hogy milyen fajta fehérje jut alkalmazásra és az általunk elért haladás azon alapszik, hogy éppen a pajzsmirigyben foglalt fehér­jéket jódozzuk teljesen és ily módon sokkal hatékonyabb és tartósabb pajzsmirigyké­szítményeket nyerünk. Példák: 1. 1'5 kg. friss, kikészített és aprított pajzsmirigyet két ízben (Összesen 4 kg.) víz­zel kifőzünk és kendőn átszűrünk. A szűr­lethez erre keverés közben 100 g. hidro­génjodidoldatot (fajsúlya 17) adunk. Ezután kb. 50°-nál vákuumban beszárítjuk az anya­got és miután fölaprítottuk, benzinnel zsír­talanítjuk. 2. 2 kg. friss, kikészített és aprított pajzs­mirigyhez 2*5 kg. vizet adunk és azután melegítés nélkül 150 g. hidrogénjodidolda­tot (fajsúlya 1-7) keverünk hozzá. Néhány órán át állni hagyjuk, azután vákuumban 50°-nál szárazra pároljuk és a fölaprított száraz maradékot benzinnel zsírtalanítjuk. 3. 2 kg. friss kikészített és aprított pajzs­mirigyhez 800 cm8 10% alkoholos jódolda­tot adunk. 1 1. alkohol hozzáadása közben

Next

/
Thumbnails
Contents