66958. lajstromszámú szabadalom • Tűnélküli hangdoboz beszélőgépekhez

Megjelent 1915. évi május hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66958. szám. IX/d. OSZTÁLY. Tű nélküli hangdoboz beszélőgépekhez. KREBS HERMANN KERESKEDŐ HANAUBAN. A bejelentés napja 1914 június hó 3-ika. Míg mostanáig a beszélőgép minden egyes játéka után a tűt kicserélni vagy az üreges tű betétjét oldani, előretolni és rögzíteni kellett, addig a jelen találmány értelmében egy drót a helytálló pecek fölött vándorol és a tűcsúcsot helyette­síti. A drót a hanglétesítő test (lemez, hen­ger vagy hasonló) forgásának megfelelően a pecek csúcsán, annak megfelelő hor­nyaiban tovavezettetik, úgy hogy állan­dóan a drót külső fölületének más része kerül a hanglétesítőtest hangírás görbéi­vel érintkezésbe, tehát a helytálló csú­cson nemcsak hogy állandóan megújul az anyag, hanem javul az átvitel is, mert a pecek csúcsán vándorló drótnak jó rugalmasság mellett bizonyos lekerekítése van és a hanglétesítő test többszörös le­játszása után is a kopás rendkívül cse­kély. Ezen tulajdonságok következtében a beszélőgép teljesítménye tisztaság a visszaadás természetessége valamint a hanglétesítőtest használhatósága szempont­jából lényegesen nő. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak több példaképen vett kiviteli alakja lemezes beszélőgép alakjában van föltün­telve és pedig az 1. ábra az új elrendezés egy kiviteli alakjának nézete, a 2. ábra egy másik kiviteli alak nézete, melynél a dróttekercsgörgő más hajtása látható, a 3. és 4. ábrák a horonnyal ellátott pec­ket és a csúcsalakítást mutatják nagyobb léptékben. Az (a) hangdoboz, a (b) membrán, a (c) átvivő és a (d) pecektartó ismert mó­don vannak kiképezve. A (d) tartóban lévő (f) pecek a (g) csavarral rögzíthető. A vándorló drótot a pecek hossztenge­lyében és csúcsán lévő (s) hornyok veze­tik, melyek azonban célszerűen csak fél olyan mélyek mint a drót vastagsága. A drót célszerűen az (m) csap köröl forgat­ható (h) görgőre van fölcsévélve és az (1) ág az (f) pecek és annak csúcsa körül van vezetve, míg a (2) ág a (k) görgőhöz vezet, mely az (n) csap körül forgatha­tóan van elrendezve. A (k) görgő kény­szermozgásúan forgattatik. Ez a kényszer­mozgású forgatás a legkülönbözőbb mó­don létesíthető. Az 1. ábra szerinti kiviteli alaknál a hajtást a beszélőgép hajtóműve vagy kü­lön hajtómű a hangdobozon illetve a fölcsévélő dobon lévő vagy vele össze-

Next

/
Thumbnails
Contents