66900. lajstromszámú szabadalom • Elektro-osmosegép

mellékkamrák mélyebben fekvő fenekei ál- | tál létesíttetik, az elszegényedett suspensió- , 1. nak jó elfolyását biztosítja. A két mellék- | kamra helyett lehet csak egy mellékkamrát j helyett lehet csak egy mellékkamrát is el- j 2. rendezni. j A találmányunk egy további foganatosí- i tási alakja van a 3—5. ábrákon föltüntetve. A mellékkamrák itt elmaradnak, a találmány célját pedig azáltal érjük el, hogy a be­áramló suspensiót a gépbe alulról vezetjük be, míg az elvezetés fönt, a kád hossz és homlokoldalain történik, melyeken elvezető­csatornák és hasonlók vannak elrendezve Az (a) nyíláson keresztül beáramló suspen­sió a (d, d) habaróberendezések közé jut melyek a (c) katódán keresztül a (b) anóda felé hajítják azt. A kád hosz- és homlok­­oldalaiii (r, r) elvezetőcsatornák vannak el­rendezve, melyekbe az elszegényedett sus­pensió. valamint a katóda által kiválasztott tisztátalanságok lefolynak és ahonnan a (h, h) lefolyóvezetékeken keresztül elvezettet­nek, A két habaróberendezés helyett lehet természetesen csak egyet is alkalmazni. Két habaróberendezés alkalmazása esetén a ká­dat egy hosszfal által célszerűen két részre osztjuk, miáltal a folyadéknak a szándékolt áramlásirány előiratik. Szabadalmi igények. Elektroosmosegép, azáltal jellemezve,, hogy a beáramló és elfolyó suspensió­­nak külön áramlási pályákat adunk. Az 1. alatt védett elektroosmosegép foga­­natosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a suspensió két belső kamrán keresztül vezettetik be és egy, ezek között fekvő kamrán keresztül vezettetik el a mellék­kamrákba. 3. A 2. alatt védett elektroosmosegép foga­­natosítási alakja, jellemezve egy a középső kamrában elrendezett és a mellékkam­rákba, vagy a lefolyónyíláshoz továbbító habaróberendezés által. 4. Az i. alatt védett elektroosmosegép fo­­ganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a beömlő- é3 a lefolyópályákban habaróberendezések vannak elrendezve. 5. Az 1. alatt védett elektroosmosegép foga­­natosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a suspensiót a gépbe alulról vezetjük be, az elszegényedett suspensiót pedig fennt gyűjtőgyűrűk segítségével vezet­jük el. 6. Az 5. alatt védett elektroosmosegép foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy egy hosszfal elrendezése által két különválasztott áramlási pályát létesí­tünk egy-egy habaróberendezéssel. (.2 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents