66853. lajstromszámú szabadalom • Keverőgép vasúti talpgerendák előállítására szolgáló azbesztcementkeverék készítésére

Megjelent 1915. évi április hó 15-én. MAGY. rffe. KIR. SZABADALMI FB B HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66853. szám. XVII/d. OSZTÁLY. Keverőgép vasúti talpgerendák előállítására szolgáló azbesztcementkeverék készítésére. COLLOREDO-MANNSFELD JÓZSEF HERCEG, URADALOM­TULAJDONOS DOBRISBAN (CSEHORSZÁG). A bejelentés napja 1914 március hó 14ike. Elsőbbsége 1913 március hó 24-ike. Jelen tálálmány oly keverőgépre vo­natkozik, melynek segélyével vasúti talp­gerendák előállítására szolgáló azbeszt­cementkeverék készíttetik. Ebben a gép­ben az azbesztdarabok szétfoszlanak és az ilyképen keletkező rostok egymás­hoz párhuzamosan rendeztetnek el és cementporral, majd vízzel kevertetnek, ezután ez a keverék a formába továbbít­tatik, mimellett ebbe a formába a fegy­verzet is behelyeztetik. Ezután ezt a for­mát tolókocsi segélyével a présbe továb­bítjuk, hol is a keverék összepréseltetik. Ezen szerkezet által elérjük azt, hogy az azbesztszáluk a formában egymáshoz túlnyomóan párhuzamosan fekszenek és a megszakitásnélküli farostokat helyette­sítik úgy, hogy a bepréselt fegyverzetű talpgerenda rugalmas és tartós és úgy hajlítható, mint nyomó- és húzó igénybe­vétellel szemben nagy hord- és ellenálló képességgel bir. A keverőgép a vasúti talpgerendáknak nagyban való, gyárszerű előállítását célozza. A mellékelt rajzokon a keverőgép az 1. és 2. ábrákon két függélyes metszet­ben van főltüntetve. A keverőgép az (1) tokban, ill. állvány­ban ágyazott és alkalmas módon meg­hajtott, ismeretes (2) fogasdobból és a helytálló (3) fogazott födélből áll, melyek között a bedobott azbesztdarabok szét­foszlatnak ill. rostokká dolgoztatnak föl. Emellett a dob mellett a tokban alkalmas (4) tároló szekrény van a cementpor szá­mára elrendezve, mely alul (5) kiürítő hengerrel van ellátva, melynek segélyével a cementpor a lehulló azbeszlrostok út­jába öntetik. Azon helyen, hol a két anyag találko­zik, (6, 7) hengerpár van forgathatóan ágyazva, melyek keresztmetszetben há­romszögletes, egymást váltakozva követő gyűrűkkel és vályúkkal vannak ellátva, mimellett a kisebbik (7) henger nagyobb kerületi sebességgel bir. Ezen berendezés segélyével a két anyag alaposan őssze­keverődik és emellett az azbesztrostok olyképen rendezkednek el, hogy egy­máshoz túlnyomóan párhuzamosan fek­szenek. A (6, 7) hengerek alatt helytálló (8) tok és annak belsejében forgatható (9) dob van elrendezve. A dob kerületén több

Next

/
Thumbnails
Contents