66851. lajstromszámú szabadalom • Gép könyveknek fonallal való fűzésére

Megjelent 1915. évi április hó 15-én. MAGY. gfe* KIR. SZABADALMI IIIÍH HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 66851. szám. XlII/b. OSZTÁLY­Gép könyveknek fonallal való fűzésére. KOMÁREK FRANZ KÖNYVKÖTŐ SMICHOWBAN ÉS REZÁC JOSEF MECHANIKUS PRAGBAN. A bejelentés napja 1914 junius hó 23-ika. Jelen találmány tárgya gép könyvek­nek fonallal való fűzésére, mely az is­mert gépekkel szemben rendkívüli egy­szerűsége és célszerűsége által tűnik ki, minthogy az új géppel bármily nagy és vastag könyvek gyorsan fűzhetők, anél­kül, hogy előzőleg különböző részeket kellene hosszadalmasan beállítani. Az egyes lapok fűzésére egy és emellett egy­szerű fűzőfonal, valamint egyszerű beren­dezés alkalmaztatik, mely ismert módon, például lábhajtás által működtethető. A mellékelt rajz a találmány tárgyának kiviteli példáját az 1. ábrán elölnézetben, a 2. ábrán oldalnézetben, és a 3. ábrán alaprajzban mutatja, míg a 4. és 5. ábra a tűmegerősítés nézete és függélyes metszete. A gépállványzat az (1) asztalt tartja, melyen a (2) konzol van megerősítve, melynek vezetékeiben a (3) lemez függé­lyesen eltolható. A (3) lemezen a (4) léc van alkalmazva, melyen több beállítható, illetve eltolható (5) vezeték van elren­dezve ; ezen vezetékek hengeres forgat­ható (6) tartóiban a (7) tűk vannak a (8) fejescsavarok segélyével eltolhatóan és beállíthatóan megerősílve. A tűk oly módon helyeztetnek be, hogy kampóik a munka kezdetén előre állnak (2. és 5. ábra), mimellett a (8) fejes csavarok jobb oldalt fekszenek. Az utóbbiaknak 180°-kal balra való forgatása által a tűkampók hátraforgattatnak. Az (1) asztalon fölcsophaló (9) alátét van alkalmazva, melyre a fűzendő köny­veket helyezzük, miután az utóbbiak hát­oldalát a tűszámnak megfelelően ismert módon bevágásokkal láttuk el, melyekbe a tűket befektetjük. A tűket a kampók előreforgatott helyzetében igazítjuk be. A fűzőfolyamat a következő: Az első ívet hátával a tűkre fektetjük. A (10) vagy (11) lábító lenyomása által a fonalat vezető lengő, forgatható (12) kar a (13) szíj tárcsa köré fektetett (14) szíj segélyével 90°-kal az (I) helyzetből (II) felé vezettetik. Emellett a fonal a kézben fogvatartandó és a (10) vagy (11) lábító lenyomása által az ív közepén tűi vezettetik, mire az utóbbit átfektetjük, a kampóból kiakasztjuk és az asztalra fek­tetjük. Emellett a fonal a tfik előrefordí­tott kampóján függve marad. Ezután a második ívet helyezzük föl és a leírt fo-

Next

/
Thumbnails
Contents