66829. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kapásnövények rakodására

Megjelenj 1915. évi április hó 15-én. MAGY. rfjfc KIR SZABADALMI ffi g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66829. szám. V/b. OSZTÁLY. Berendezés kapás növények rakodására. SAUL MAX MAGÁNZÓ ÉS BROCH CARL KERESKEDŐ M/M FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1914 április hó 10-ike. Szállító kocsiknak belsejét már eddig is kibélelték a szállított anyagot befogadó hálótartályokkal, melyek a kocsi kiürí­tése céljából megemeltettek. A jelen találmány szerint már most hálótartályok hossza a kocsiszekrény ma­gassági méreténél annyival készíttetnek nagyobbra, hogy a kapás növények a hálónak megemelkedésénél és az ennek következtében beálló megnyúlásnál a hálón végiggördüljenek és ekközben egy­máshoz és a háló szemeihez dörzsölőd­jenek úgy, hogy a növényekhez tapadó talajrészeknek és egyéb tisztátlanságok­nak nagy része ezen dörzsölés által el­távolíttatik. Ezen mechanikai tisztítás nagyban megkönnyíti a növényeknek a hálóban történő későbbi mosását. A találmányt képezó' berendezés fo­lyományát képező önműködő tisztítás minden kapás növénynél, de különösen a cukorrépánál és burgonyánál igen fon­tos, mivel ezeknél kívánatos, hogy azok lehetőleg tisztán kerüljenek a cukor-, íll­j a szeszgyárba. SZABADALMI IGÉNY. Berendezés kapás növényeknek, különö­sen cukorrépának rakodására, mely berendezés a szállító kocsik belsejét borító hálótartályokból áll, jellemezve, a kocsiszekrény magassági méreténél annyival hosszabb hálótartályok által, hogy a kapás növények a hálónak megemeltelésénél és az ennek követ­keztében beálló megnyúlásnál a hálón végiggördülnek és ekközben úgy egy­máshoz, mint a háló szemeihez dör­zsölődnek úgy, hogy a növényekhez tapadó talajnak és más tisztátlansá­goknak nagy része ezen dörzsölés ré­vén eltávolíttatik. "AUAS RÉS'VÉNVTÁR8A8ÁC NYOMDÁJA ?LL APfiatef.

Next

/
Thumbnails
Contents