66825. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolószelence szigetelő csövek és csőhuzalok számára

Megjelent 1915. évi április hó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 66825. szám. VII/g. OSZTÁLY. Kapcsoló szelence szigetelő csövek és csőhuzalok számára. KABELWERK DUISBURG CÉG DUISBURGBAN. A bejelentés napja 1914 junias hó 8-ika. A találmány tárgya szigetelő csövek és csőhuzalok számára való kapcsoló sze­lence a szelencetestet körülzáró fém­köpennyel, melynél a fémköpeny a sze­lencetesten ez utóbbi kivágásaiba be­nyomott nyelvek segítségével van meg­erősítve. Ezáltal a szelencetestnek a kö­penybe eddig szokásos betapasztása fölös­legessé válik. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképen vett foganatosítási alakját tünteti föl. Az 1. ábra részleges függőleges metszetben előlnézetet, a 2. ábra pedig részleges vízszintes met­szetben fölülnézetet mutat. A (b) szelence szelenceteste és a (bl) födő fémköpeny által van körülvéve, melyen a szigetelőcsővek számára való (dl) kapcsoló csonkák vannak kiképezve. Ezen fémköpeny a három (dl) csonkán átmenő sík által két szimmetrikus (c) és (cl) részre van osztva, mely részek a (dl) csonkákra levehetően rácsúsztatott (d) gyűrűk által tartatnak össze. A (dl) cson­kák között a két köpenyrész mindegyi­kének (e) szélrészei kifelé vannak haj­lílva úgy, hogy ezen részek laposan egy­másra támaszkodnak. A fémköpennyel a szelence (b, bl) ré­szei azáltal vannak összekötve, hogy a köpenyen az (a) nyelvek vannak kiké­pezve, melyek a szelence szerelésénél a szelencetest kivágásaiba benyomattak. Az 1. ábrán fönt a jobb oldalon ilyen, a szelencetest (bl) födelén elrendezett (f) kivágás látható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kapcsolószelence szigetelőcsövek és csőhuzalok számára a szelencetestet körülzáró fémköpennyel, azáltal jelle­mezve, hogy a fémköpeny a szelence­testen ez utóbbin alkalmazott kivágá­sokba benyomott nyelvek segítségével van megerősítve. 2 Az 1. igényben védett kapcsolószelence foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a fémköpeny a rajta kiképezett, a szigetelőciövek számára való kap­csoló csonkákon átmenő sík mentén két szimmetrikus részre van osztva, mely részek a kapcsolócsonkákra le­vehetően rácsúsztatott gyűrűk által tartatnak Össze. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA tUCAPESTEA-

Next

/
Thumbnails
Contents