66824. lajstromszámú szabadalom • Újítás ekéken

Megjelent 1915. évi április hó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 66824. szám. x/a. OSZTÁLY. Újítás ekéken. KOVÁCS DÉNES KOVÁCSMESTER TOMPAHÁZÁN. A bejelentés napja 1914 április hó 15-ike. A találmány tárgya újítás ekéken és lényege abban áll, hogy az ekegerende­lyen csuklósan megerősített eketest feszítő­berendezéssel van összekötve, amelynek segítségével az eketest, illetőleg a cso­roszlya a gerendelyhez képest tetszőle­ges szöghajlással állítható be. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási alakja példaképen van föltüntetve és pedig az 1. ábrán az újítással ellátott eke oldal­nézete, a 2. ábrán fölülnézete és a 3. ábrán az eketaliga emelésére és sű­lyesztésére való berendezés oldalnézete. Az (a) gerendely mellső részén a (b) futókerekek könyökös (h) tengelye lendít­hetően van ágyazva és az (f) emelővel van szilárdan összekötve. Az (f) emelő a <g) fogazott szegmens mentén lendíthető és az (f) kilincs segítségével rögzíthető. Az (e) csoroszlyát hordó (1) eketest a (k) csap körül lendíthetően van az (a) gerendelyen megerősítve és alsó részén a megközelítően vízszintes (i) rúd van megerősítve. Az (i) rúd szabad vége és az (a) gerendely közé feszítőberendezés van beiktatva, amelynek (j) kengyelének forgatása által [az (i) rúd szabad vége emelhető vagy sűlyeszthető és ezáltal az (1) eketest és vele együtt az (e) csoroszlya szöghajlása az (a) gerendelyhez képest változtatható. (d) jelzi az ekeszarvat. Az eke vezeté­sére való (c) kerék (m) tartója az (a) ge­rendely hátsó részén az (n) hasíték és az (o) csavar segítségével beállíthatóan van megerősítve. A találmány tárgyán eszközölt szerke­zeti változtatások a találmány lényegét nem érintik. SZABADALMI IGÉNY. Újítás ekéken, azáltal jellemezve, hogy az ekegerendelyen csuklósan megerő­sített eketest feszítőberendezéssel van összekötve, amelynek segítségével az eketest illetőleg a csoroszlya a geren­delyhez képest tetszőleges szöghajlás­sal állítható be. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉS2VÉNYTÁR8ASAO NYOMOAJA BU0APE6Ta«

Next

/
Thumbnails
Contents