66805. lajstromszámú szabadalom • Kukoricacső foszlató gép

Megjelent 1915. évi április hó 12-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66805. szám. X/a. OSZTÁLY­Kukoricacsőfoszlató gép. PERMOSER LAJOS MECHANIKUS UJ-BESSENYŐN. A bejelentés napja 1914 április hó 9-ike. A kukoricacsöveket a szárról a csővel | burkoló szárlevelekkel együtt törik le úgy, hogy a leveleket el kell távolítani. Mosta­náig ez az eltávolítás, az úgynevezett fosz­tás a kukorica hazaszállítása után kézzel történt. A jelen találmány tárgya oly gép, mely a kukoricacsőnek a szárlevelektől való megszabadítását, az úgynevezett fosztást kis fáradsággal és lényegesen gyorsabban lé­tesíti. A mellékelt rajzon a találmány tárgya példaképen vett kiviteli alakjában van föl­tüntetve. Az 1. ábra fölülnézetet, a 2. ábra oldalnézetet mutat, míg a 3. ábrán egy részlet nagyobb léptékben látható. Az (1) faállvány (4) csapágyaiban a fer­dén elrendezett (2) és (3) hengerek egy­mással párhuzamosan forgathatóan vannak ágyazva. Az (5) fogaskerekek útján a hen­gerek egymással kényszermozgású össze­köttetésben állanak. A (3) henger tenge­lyére ékelt (6) fogaskerék a (7) fogaskerékbe kapaszkodik, mely a (8) kúpkerékhajtás útján a (9) tengellyel van összekötve. A (9) tengely egyik végén a (10) lendítőkerék és a másik végén a (11) forgattyú van elren­| dezve. A (11) forgattyú forgatásakor a (2) és (3) hengerek kényszermozgásúan egy­más felé forognak. A hengerek forgatását léte­sítő szerkezet a találmány lényegének érin­tése nélkül a föltüntetett kiviteltől eltérhet. A (2) henger, mint ez különösen a 3. ábrán látható, bizonyos távolságban gyűrű­alakú (12) hornyokkal van ellátva, míg a (3) hengeren megfelelő távolságban a (13) peckek, pl. sülyesztett fejű csavarok vagy hasonlók vannak elrendezve, melyek a hen­gerek forgatásakor a gyűrűalakú (12) hor­nyokba nyúlnak, illetve azokon keresztül­haladnak, a hengerekre fektetett kukorica­csövek szárleveleit megragadják és letépik, illetve lefosztják. A lefosztott kukoricacsö­vek a ferde hengerek mentén lecsúsznak. Ha a kűkoricacsövek már meg vannak szá­radva, előfordulhat az is, hogy egyes ku­koricaszemek lemorzsolódnak. Ezek a sze­mek a leválasztott szárlevelekkel együtt az állványon elrendezett és vázlatosan jelölt (14) rázószitába kerülnek, mely a szemeket a szárlevelektől elválasztja. SZABADALMI IGÉNY. Kukoricacsőfűsztógép letört kukoricacsövek szárleveleinek eltávolítására, jellemezve

Next

/
Thumbnails
Contents