66789. lajstromszámú szabadalom • Vasbetét vasbetonoszlopokhoz és más vasbetonból való tartószerkezetekhez

nem szomszédos vasakkal van össze­kötve. A körülhurkoló vasak a föntiek sze> rint tehát hasábalakú üreges test köpeny­tercben fekszenek. További előnnyel jár az a körülmény, hogy a körülhurkolás tekintet nélkül a vasnak betonnal való buÍ®ltolááára erősebbre és sűrűbbre vá­lasztható vagyis kisebb, tehát hatásosabb menetmagassággal készölhet, mint azon vasbetéteknél, amelyeknél a körülhurko­lás csakis a szerkezeti mag köpeny földié­téti fekszik: SZABADALMI IGÉNY. Vasbetét vasbetétes betonból való oszlo­pokhoz és más tartószerkezetekhez, jellemezve azáltal, hogy az részben a betonmagon kívül, részben a beton­magon belül futó átmenő kengyelek­ből (fémből való külső és hűrkengyc­lekből) áll, a szomszédos és nem szom -szédos hosszvasak eltolhatatlan össze­köttetése végett, mimellett egyidejűleg a szerkezet hordképességc növekedik. (1 rajzlap mellóklettel. AUA8 R&S2v£nvTÁASAsA? N(OMDÁJA dUtlAPESltl*

Next

/
Thumbnails
Contents