66760. lajstromszámú szabadalom • Kétütemű égési erőgép a munkadugattyú által vezérelt beömnlő- és mellékdugattyúk által vezérelt kipufogó nyílásokkal

rt I* • - 2 — hengerfödél gömbalakja folytán a (3) nyí­lásoknál belépő öblítőlevegő a munkahen­ger falán végig, majd pedig, részben a hen­gerfödél gömbfölületén és a (9) átmeneti részeken, fokozatos tereléssel simán és min­den törés vagy torlódás nélkül áramlik a mellékhengerek 6 kipuffogónyílásaihoz ugyanúgy, amint ez az öamert, kétdugaty­tyús, egymással ellentétesen mozgó dugaty­tyúkkal működő kétütemű gépeknél tör­ténik. SZABADALMI IGÉNY. Kétütemű égési erőgép, melynél az öblítő­levegő a munkadugattyú által vezérelt nyílásokon át lép a munkahengerbe és a hengerfödél irányában áramolva jut a hengerfödélhez csatlakozó kipuffogónyí­lásokhoz, jellemezve azáltal, hogy a mel­lékdugattyúk által vezérelt kipuffogó­nyílásokat tartalmazó mellékhengerek a közelítőleg félgömbalakú hengerfö­délhez normális vagy közelítőleg normá­lis irányban csatlakoznak olyként, hogy a munkahenger falától a mellékhenge­rek falához sima, folytonos átmenet ke­letkezik. (1 rajzlap melléklettől.) PAILAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG t VGMOAJA BUOAPE8TEK

Next

/
Thumbnails
Contents