66739. lajstromszámú szabadalom • Eljárás azofestékeknek előállítására 2- 3- oxynaphtoesavanylamidokból

Heg jelent 1916. évi március hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66739. szám. IV/f. OSZTÁLY. Eljárás azofestékeknek előállítására 2.3-oxynaphtoesavarylamidokból. CHEM1SCHE FABRIK. GRIESHEIM-ELEKTRON CÉG M/M FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1914 május hó 28-ika. Elsőbbsége 1913 szeptember hó 19-ike. Ismeretesek oly azofestékek, melyek diazo­vegyületeknek 2.3-oxynaphtoesavarylami­dokkal való vegyülése által állíttattak elő. Igen érdekes ily festőanyagok állítha­tók elő oly módon, hogy az aminoanthra­chinonoknak diazo- vagy tetrazovegyüle­teit 2.3-oxynaphtoesavarylamidokkal hozzuk vegyülésre. Ezek az új festőanyagok pig­mensfestékeknek készítésére használhatók, amikor is vörös, olajálló lakkokat szolgál­tatnak akkor is, ha az arylmaradvány ne­gatív atomcsoportokat nem tartalmaz; lehet azonban ezeket a festőanyagokat magán a roston is előállítani, amikor is azok a meg­felelő, ismert p-naphtolvegyületekkel szem­ben, melyek egyébként olajban oldható pigmensfestékeket adnak, azáltal tűnnek ki, hogy fényállóságuk nagyobb és a szappa­nos vízben való főzést is nagyobb mérték­ben állják. 1. Példa. A szokásos módon, 22.3 súlyrész 2-aminoanthrachinonból előállított diazooldatot 27 súlyrész 2.3-oxynaphtoesavanilidnek hígított natronlúggal készült oldatába folya­tunk, mely annyi nátront tartalmaz, hogy a keverék a vegyiilésnek befejezte után neutrálissá válik. A vegyiilésnek befejezte után a festőanyagot leszűrjük és jól kimos­suk. A festőanyagot előnyösen pasztaalak­ban alkalmazzuk; az anyag megszárítva élénk vörös szinű port képez, mely kon­centrált kénsavban zöldeskék szinnel oldó­dik. Ha a kénsavas oldatot vízbe öntjük, a festőanyag élénk VÖIÖ3 pelyhek alakjában válik ki. * A festőanyag ellakkosítva kiváló olaj- és fényállósággal biró pigmensfestékeket képez. A festőanyagnak az előállítása a roston. A festendő rostokat, ismert módon, a kö­vetkező oldattal impregnáljuk: 12 g. 2.3-oxynaphtoesavaniliodot, 20 cm8 34°Bé. sűrűségű nátronlúgot és 25 g. ricinussavas nátront pasztává ala­kítunk, melyet 500 cm1 forró vízben föloldunk és az egész tömeget vízzel 1000 cm8 -re fölhigítjuk. A jól impregnált rostokból a folyadéknak 50%-át kifacsarjuk és azután a következő összetétellel biró festőoldatban festjük: 22.3 súlyrész 2.aminoanthrachinonból előállított diazooldatot hideg vízzel 1000 cm8 -re fölhigítunk és azntán 120 cm8 ecetsavas natronoldattal (1 : 1) keverünk. Ezután mosunk, szappanozunk és újból

Next

/
Thumbnails
Contents