66609. lajstromszámú szabadalom • Eljárás konzerváló anyag előállítására

'Megjelent 1915. évi március hó 19-én. MAGY. gfcv KIR. SZABADALMI jfiffiff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66609. szám. IV/e. OSZTÁLY. Eljárás konzerváló anyag előállítására. PFISTER JÓZSEF ERDÖMESTER KASSÁN. A bejelentés napja 1914 március hó 14-ike. Jelen találmánynak tárgya romlásnak ki­tett anyagoknak, pl. élelmiszereknek, főleg állati származású tápszereknek, raktározás vagy szállítás céljából való csomagolására alkalmas konzervek, pácoló, illetőleg fű­szerező anyag előállítására szolgáló el­járás. Az előállítandó termék alapanyaga a turfa, melyet friss, gombaszerű állapotban, pl. far­kason szétaprítva, megmosunk, fölös vizét kinyomjuk, azután a nyirkos turfához meg­felelő mennyiségű konyhasót keverünk. Az így nyert anyag kiválóan alkalmas hal, hús, vaj, tojás, stb. csomagolására és még nyáron is hosszú időre friss állapotban való tartására és romlás nélküli szállítására. . Ha a turfát tetszőleges ismert hűtőkeve­rékkel itatjuk, akkor hűtő csomagolóanya­got nyerünk, amelybe különféle italokat, pl. sört tartalmazó palackok vagy tartányok j burkolhatok és raktározás alatt vagy szál­lítás közben hidegen tarthatók. ! Ha e csomagoló turfához megfelelő meny­nyiségű salétromot adunk, akkor pácolótur­fát nyerünk, melyben a füstölni szándékolt húst kényelmesen, veszély nélkül előpácol­batjuk és így igen Ízletes enyhe sonkát vagy egyéb pácolthúst kapunk. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás konzerváló, hűtő és pácoló anyag előállítására, azáltal jellemezve, hogy a turfát szétaprított állapotban kimossuk, fölös vizét kinyomjuk és hozzá nyirkos állapotában az egészségre nem ártalmas konzerváló, fűszerező vagy pácoló szere­ket adunk, vagy a turfát hűtő keverék­kel itatjuk, miáltal romlás veszélyének kitett élelmiszerek (hal, hús, tojás, vaj, sör stb.) konzerválására, hűtésére vagy pácolására, illetőleg konzervált vagy hű­tött állapotú burkolására, csomagolására, tárolására vagy szállítására alkalmas ! anyagot kapunk. "iij^fi BÉ8ZVÉN* TÁRSASÁG NYOMDÁJA BU0APE9TEH

Next

/
Thumbnails
Contents