66561. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kézi himzésutánzatszerű szalagszövet előállítására

Megjelent 1915. évi március hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66561. szám. XIV/b. OSZTÁLY. Eljárás kézi himzésutánzatszerű szövetszalag előállítására. RÜHL ÉS KLIETSCH CÉG BARMEN/M LANGERFELDBEN. A bejelentés napja 1912 január hó 19-ike. A jelen találmány tárgya kézi himzés­utánzatokra vonatkozik, még pedig olj hím­zések utánzatára, melyek áttört szövetsáv­val összekötött két szegélyszalaggal vannak ellátva. A találmány értelmében az ilyfajta himzésutánzat háromcsévés szalagsaövőszó­ken készül, oly módon, hogy megfelelő anyagból való két keskeny szalagot vagy szegélyt különböző alakzatokká egyesített lánc- és vetülékfonalakkal kötünk össze egymással, mely alakzatok azáltal kelet­keznek, hogy az említett fonalakat külön­böző módon kötjük be, hasonlóan a gaze­szövésnél gyakorolt műveletekhez. A rajz a találmány szerinti eljárással ké­szült szövetszalag több példaképeni fogana­tosítási alakját tünteti föl. Az 1. ábra szerinti himzésutánzat az (a) és (al) keskeny szalagokból áll, melyek a (b, c) vetülékfonalak által vannak egymással össze­kötve. Ezen vetülékfonalak párhuzamosan egymás mellett haladó oldalakból és ezeket összekötő, az (a, al) szalagok belső szegé­lyéhez csatlakozó csúcsokból álló mértani alakzatokat alkotnak. Ezen (b, c) vetülék­fonalak egymás között való lekötése az (1, 2) hurokfonalak által történik, a rajzban szem­léltetett módon. Ilyfajta alakzat eddigelé csak kézi hímzéssel volt előállítható. A je­len találmány szerint azonban, amint ez minden további magyarázat nélkül is kitű­nik, sokkal egyszerűbb és emellett éppen olyan tartós terméket kapunk. A (b, c) ve­tülékfonalakból álló áttört minta a szalag szélességének megfelelően többszörösen is­métlődhet és tetszőleges más, áttört vagy tömör mintákkal kombinálható és az egyik peremén csipkézett vagy szegélydíszes is lehet. A 2. ábrában a himzésutánzat a keskeny (a, b) és (bl) szalagokból áll, melyek közül az (a, b) szalagok (e) létrácskákkál vannak összekötve, ahol is valamennyi szalag tö­mör (1) szegélyzsinórokkal vannak ellátva. A (b, bl) szalagocskákat összekötő minta egy vagy többszörös laza vagy czérnázott tetszőleges anyagú (f, fl) vetülékfonalak csoportjából áll, mely fonalak végei három­szögeket vagy egyéb mértani alakzatokat alkotnak azáltal, hogy a fonalak össze­huzatnak és laza vagy cérnázott cikk-cakk­szerűen haladó (g) fonalakkal vannak egy­mással összekötve. A minta többszörösen ismétlődhet és szegélydiszekkel is el lehet látva; az (a, b) szalagok közti fölső rósz el is maradhat. A 3. ábra szerinti himzésutánzat épp úgy, mint az 1. ábra szerinti, a keskeny (a, al)

Next

/
Thumbnails
Contents