66530. lajstromszámú szabadalom • Patasarokcsavarfölerősítő- és oldókulcs

Megjelent 1915. évi március hó 10-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI fi ira HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 665B0. szám. XX/b. OSZTÁLY. Patasarokcsavar fölerősíts és oldó kulcs. WALCZER MIKLÓS CS. ÉS KIR. PATKOLÓMESTER TEMESVÁRT. A bejelentés napja 1914 március hó 12-ike. Jelen találmány tárgya olyan patasarok- | csavar fölerősítő és oldó kulcsra vonatko- | zik, melynek használatával az eddig isme­retes bajok teljesen megszűnnek. Ugyanis a jelenleg használatban levő ilynemű kulccsal az erősen behajtott sa­rokcsavart igen nehezen lehet kihajtani, a csavar erőszakos ráncigálása pedig nagy fájdalmat okoz a lónak, szükséges tehát, hogy előbb a patkó levétessék, mely egy­részt azonban annak sérülésével, másrészt pedig anyagtékozlással jár. A találmány tárgyát képező kettős kulcs használata azon alapszik, hogy az alsó kulcsba, mely a patkót átfogó két támasz­fölülettel bír, egy fölső kulcs illeszkedik, mely négyszögletes lyukkal van kiképezve és ráilleszkedik a csavar fejére. Ekkor az alsó kulcsot a kicsavarás irányával ellen kező irányban forgatjuk és a fölső kulcs­csal a csavart lassan meglazítva, kifelé csavarjuk. A találmány tárgyát képező kettős kulcs tehát azon előnyökkel bír, hogy egyrészt a sarokcsavar a patába csupán a szükséges mértékig hajtható be, mely a patának ká­ros rongálását teszi elkerülhetővé, másrészt pedig a csavar meghúzása vagy lazítása által, történjék ez bármily erővel is, a lo­vak bokája rándulást nem szenvedhet s így azoknak gyakori sántítása is teljesen elkerülhető. Mellékelt rajz a találmány tárgyának egy példaképeni kiviteli alakját ábrázolja és pedig: 1. fig. A patasarokcsavar kulcs fölül­nézetét, 2. fig. a patasarokcsavar kulcs oldal­nézetét, 3. fig. a patasarokcsavar kulcs alulné­zetét, 4. fig. a patasarokcsavar kulcs fölülné­zetét használat közben a patkóra helyezve. Az (1) kulcs szára a patkót átfogó két támaszfölülettel (2) bír, mely folytatólago­san egy gömbölyded lapos és lyukkal ellá­tott (3) fejben végződik, melybe a (6) kulcs szárának (4) hengeres csapja illeszkedik. Ezen hengeres csap a sarokcsavarnak meg­felelő (5) négyszögletes lyukkal bír. Használat alkalmával az (1) kulcs szára olyképen lesz a patkóra fektetve, hogy azt a két támaszfölület átfogja, mint a 4. fig. mutatja. A (6) kulcs szára ekkor elforgat­tatik annyira, hogy a négyszögletes lyuk a (8) sarokcsavarba essék. Ezután az alsó (1) kulcsot a kicsavarás irányával ellen­kező irányban forgatva, a fölső kulccsal a

Next

/
Thumbnails
Contents