66504. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vas- és acélárúk kikovácsolására

Megjelent 1915. évi február hó 2 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 66504. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Eljárás vas- és acélárúk cementálására és eds&ésére. NETTGENS HEINRICH SZERSZÁMKOVÁCS KÜSNACHTBAN. A bejelentés napja 1913 március hó 14-ike. Elsőbbsége 1912 március hó 15-ike. Az eddigi cementálásiésedzési eljárásoknál avas- és acéltárgyak részint máracementálás­nál, részint pedig az ezután következő edzés­nél többé-kevésbbé deformálódnak s amellett az eddigi eljárással edzett tárgyakat, a tűzben való kovácsolás után mindig újból cementálni s azután ismét edzeni kell. Hát­ránya még az eddigi cementálási eljárásnak az is, hogy a szenet csak igen csekély mélységre kell bevinni és 5°/o-nál nagyobb­fokú szénfölvételt nem lehet elérni. A találmánybeli eljárásnak már most az a célja, hogy a tárgyaknak eementálás és edzés közben való megvetemedését meg­akadályozzuk, továbbá, hogy azon tárgyak­nál, melyek kovácsolással való további át­alakítás céljából tűzben hevíttettek, az új­bóli cementálást fölöslegessé tegyük s végül, hogy a szénnek mélyebbre való behatolá­sát biztosítsuk és nagyobb keménységet érjünk el. E célból a kikovácsolandó vas- és acél­rudakat, egy például csontokból, bőrből, szaruból vagy más efféléből álló, jól tapadó edzőanyaggal vonjuk be, azután alkalmas módon, előnyösen egy megömlesztett fém­ből álló fürdőbe hozzuk, amelyben az edző­anyag az árúhoz jól tapadó kéreggé alakul át és széntartalmának egy része a hő beha­tása alatt az árúba vándorol át, vagyis azt cementálja. Ennek megtörténtével az árút a bevonat meghagyása mellett a kovácsolási hőmérsékletre hevítjük és megmunkáljuk. Ezen eljárás mellett a vas kovácsolás közben nemcsak, hogy nem veszít széntar­talmából, hanem a széntartalom még meg is növekszik. A kovácsolást követő tetsző­leges, ismert módon való edzésnél a növelt széntart,alomnak megfelelően a keménység is nagyobb lesz. Minthogy a tárgyakat a bevonat meg­védi az oxydálástól, a kovácsolás közben vassziporkák sem keletkeznek. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás vas- és acéláruk cementálására és edzésére, azáltal jellemezve, hogy az árút egy csontból, bőrből vagy szaru­ból álló fürdőben cementáljuk, majd pe­dig a bevonat meghagyása mellett a kovácsolási hőmérsékletre hevítjük, ki­kovácsoljuk és végül tetszőleges ismert módon edzzük. PALLAS RÉSZVÉNY TÁH8A6Á0 lOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents