66386. lajstromszámú szabadalom • Tengelytartó, különösen lokomobiloknak magánjáróvá való átalakítására

Megjelent 1915. évi február hó lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66886. szám. v/c. OSZTÁLY. Tengelytartó, különösen lokomobiloknak magánjáróvá való átalakítására. SCHMIDT MÁRTON FIAI GÉPGYÁR ÉS VASÖNTÖDE CÉG BAJÁN. A bejelentés napja 1914 február hó 11-ike. Lokomobiloknak magánjáróvá való átalakítása alkalmával a kazán tűzszek­rényén lévő, hátulsó járó kerék tengelyét tartó öntvényt minden esetben előbbre kell helyezni, minélfogva a kazánon fúrott régi lyukakat be kell tömni, illetve csavar­ral kell elzárni. Az eddigi átalakítási módszer mellett a tengelyt tartó öntvény, a hajtó tengety csapágyai, a kormány­lánc tengelyágyai és a kezelői állvány tartói számára a kazánon új lyukakat kellett fúrni, miután ezen csapágyak a kazánra eddig külön-külön ei ősitettek. Á jelen találmány értelmében a járó ke­rék, a hajló és kormányzó tengely, a kezelői állvány stb. számára közös, a járókerék régi megerősítő lyukai segítsé­gével megerősíthető tengelytartó öntvényt alkalmaznak Ennélfogva a kazánnak összefurkálása az átalakítás alkalmával elkerültetik úgy, hogy a kazán élettar­tama lényegesen növekedik. Ezen közös tengelytartó oly gépeken is használható, mély már eredetileg mint magánjáró szerkesztetett meg. A találmány tárgyának a mellékelt raj­zon példaképen látható foganatosítási alakjánál a közös tartó öntvény olyké­pen van szerkesztve, hogy fölerősítése alkalmával a kazánon lévő régi tengely­tartó (a) lyukak és a régi megerősítési csavarok fölhasználhatók; a kazánra te­hát egyetlen új lyukat sem kell fúrni; az új öntvény az (A) nyílásban a hátulsó járó kerék tengelyét, a (B) nyílásban a járó kereket hajtó tengely gyűrűs csap­ágyát, a (C) nyílásban a kormánylánc tengelyének csapágyát veszi föl, a (D) nyúlványhoz pedig a kezelői állványt és a széntartányt tartó szögvasak erősíttet­nek meg. Az új öntvény (E) hosszabbí­tása a kazánon lévő régi lyukakat födi olykép, hogj' az öntvény ezen régi lyu­kak segítségével erősíthető meg. SZABADALMI IGÉNY. Tengelytartó különösen lokomobiloknak magánjáróvá való átalakítására, azál­tal jellemezve, hogy az eddig magára a kazánra, külön-külön fúrt lyukak segítségével fölerősített alkotórészek, (tengelyek, csapágyak, kezelői átlváDy stb.) iölvételére közös, a kazánon már meglévő, eredetileg megfúrt lyukak segítségével fölerősíthető tengelytartó van alkalmazva. (1 rajzlap melléklettel.? PALLA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUBAPESTEH

Next

/
Thumbnails
Contents