66345. lajstromszámú szabadalom • Önműködő nyírógép

Megjelent 1915. évi február ho 5-én. MAGY. jffen KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 66345. szám XVI/a OSZTÁLY. Önműködő nyírógép. SZAX MÁTYÁS FODRÁSZ ÉS BARANYAI VINCZE JOGSZIGORLÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1914 január hó 24-ike. Jelen találmány tárgya önműködő nyíró­gép, melynek egyik késrendszerét kétkarú, egyik végén villaalakú és ezen végével az óramű által mozgatott karkereszttel kap­csolódó emelő mozgatja ide-oda. Az ismert berendezésnél a kétkarú emelő a késrend­szerek és óramű között van elrendezve. Ezen berendezésnek azonban hátránya, hogy csak kis erő kifejtéséré képes, mert tekintettel arra, hogy kézi szerszámról van szó, melynek méretei bizonyos gyakorlati határon túl nem növelhetők, nagyobb átté­telnek a késrendszer és az óramű közé való közbeiktatása nehézséggel jár. Az is­mert berendezés ezért a gyakorlatban nem jól vált be. Az említett hátrányt a jelen találmány értelmében már most azáltal küszöböljük bi, hogy a nyírógép óraművét közvetlenül a nyírógép késrendszerei mögött, az óramű és az egyik késrendszerrel összekötött két­karú emelő villaalakú vége közé iktatott áttételt pedig a késrendszerrel szemben, az óramű másik oldalán rendezzük el. Ilyen­formán a kétkarú, villaalakú emelő átté­teli viszonya többszörösen nagyobb lehet, mint a régebbi berendezésnél, anélkül, hogy a nyírógép hosszát megnöveltük volna. A találmány tárgyát a mellékelt rpjs példaképen tünteti föl, még pedig az 1. ábrán a nyírógép hosszmetszete, a 2. ábrán alaprajza a födő elhagyásával, & 3. ábrán pedig a 2. ábra 3—3 vonalá mentén vett metszete látható. A (4) késrendszer helytálló és az <5) csa­var segítségével oldhatóan van megerő­sítve, a (6) késrendszer pedig ide-oda moz­gatható, miközben a (7) peckek vezetik. A (6) késrendszert az ismert, kétkarú, a (8) csap körül lengethető és egyik végén alkal­mazott (9) bütykével a (6) késrendszerbe kapaszkodó (10) kétkarú emelő mozgatja; a (10) emelő másik vége villaalakú és a villa (11) és (12) szára különböző síkokban egymás fölött van elrendezve, minek meg­felelően a villába kapaszkodó karkereszt két (13) és (14) szára különböző síkbaa fekszik, A nyírógépet hajtó óramű közvetlenül a késrendszerek mögött fekszik, a kai-kereszt és az óramű közé kapcsolt, pl. a (15, 16) és (17, 18) fogaskerékpárokból álló áttétéi a kés rendszerekkel szemben, az óramű, má ik oldalán fekszik. Ennek megfe­lelően a (10) emelőnek a villát hordó karj% mely az óramű (19) tokja alatt az órámé másik oldalára messze nyúl át, a gép mé-

Next

/
Thumbnails
Contents