66335. lajstromszámú szabadalom • Kinematográf

Megjelent lt*15. évi február hó 5 én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66335. szám. IX/h. OSZTÁ LY. Kinematográf. PARPAT RICHÁRD GÉPSZERKESZTŐ BERLIN-NEUKÖLLNBEN ÉS STEINBERG MIKSA KERESKEDŐ BERLIN-SCHŐNEBERGBEN. A bejelentés napja 1013 szeptember hó 23-ika. Elsőbbsége 1912 szeptember hó 24-ike. . A kinematográfoknál a filmszalagnak az úgynevezett ablakhoz képest való elállítását eddig különböző berendezésék segélyével eszközölték. Így pl. az ablakot, az objektív­vel együtt, vagy az egész készüléket magas­sági irányban elállíthatóan rendezték be. A kinematográf optikai tengelye ennek folytán megváltozott és így ezen elállítás több fogást tett szükségessé. Ez eljárás egyszersmind az úgynevezett ernyő elállítását is szükségessé tette, mert különben annak szárnyai a kel­leténél korábban, vagy későbben jöttek mű­ködésbe, és így vibrálást idéztek elő. A vetítés e módja azonban mindig zavarólag hat, Nagy fontossággal bír, hogy a kép és az ablak középpontja, valamint a fényforrás és az optikai lencsék (objektiv és kondezor) középpontja, melyek a kinematográf optikai tengelyét alkotják, el ne állíttassanak. A különböző részeknek (fényforrás, kép­ablak és objektiv) a vetítéskor való elállí­tása igen időrabló. A képablaknak az objek­tívvel, vagy egyéb berendezésekkel együtt való elállításakor a készüléket kezelő egyéc kénytelen a fényforrás gyújtópontját az ob­jektív szerint beállítani. Ez azonban nem történhetik meg rögtön, mert a képet előbb korrigálni (centrálni) kell és csak ezután lehet a fényforrást beállítani, miáltal idő­közben sárga sarkok keletkeznek: Más faj­tájú berendezéseknél a képablak mögött lévő első további elemnek (máltai1 keresztfogó stb.) a képablaktól való távolsága változtat­ható. Ez elrendezés azonban aránylag kom­plikált. Azonkívül a szalagot, a képablak és az említett első továbbító elem közt olyan csigán vezetik, mely eltolható; így tehát a szalag azon darabja, mely a képablak és az említett első továbbító elem közt fekszik, különböző hosszúra választható. Ez elren-r dezés tehát a meglévő csigáknak és ezzel a szalag súrlódási és kopási helyeinek szá­mát növeli. A jelen találmány értelmében a képablak és az e mögött lévő első továbbító elem közti utat tesszük válroztathatóvá és azáltal, hogy az ablak az objektívvel, fényforrással és kondezorral együtt változatlanul egy egyenesben marad, mely a kinematográf optikai tengelyét alkotja, csak az ablakot és az objektivot állítjuk be, utóbbinak optikai tengelye mentén, előre vagy hátrafelé. A mellékelt rajz ezen új beállítást mutatja. Az (a) ablak a (b) objektívval egy (bl) hü­vely segélyével szilárdan van összekötve és egy szánon, vízszintes helyzetben, előre

Next

/
Thumbnails
Contents